Strengere for trusler

Høyesterett skjerper dommene for et medlem av B-gjengen som kom med trusler mot en journalist og en redaksjonssjef i VG og et HA-medlem som truet Stavanger Aftenblad.etter avisens omtale av Tøyen-drapet i Oslo.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

VG-journalist Rolf Widerøe og redaksjonssjef Arve Arefjord ble i januar i fjor truet av en 27 år gammel mann med tilknytning til den såkalte B-gjengen i Oslo. VG omtalte at 27-åringens yngre bror var ettersøkt av politiet for delaktighet i drapet på en mann på Tøyen i Oslo. Den ettersøkte sto selv fram i et intervju i VG og lot seg avbilde.

Ifølge VG-journalistene dukket 27-åringen opp i redaksjonen og krevde at de skulle dementerte det de skrev om broren. Han krevde at de sluttet å skrive om ham, og at de heller ikke skulle trykke flere bilder av ham. Hvis ikke, skulle de bli «tatt».

Mannen ble i Borgarting lagmannsrett i februar dømt til 45 dagers ubetinget fengsel for truslene, etter først å ha blitt frifunnet i Oslo byrett.

Høyesterett skriver i dommen at «i et demokratisk samfunn er det av grunnleggende betydning å sikre en fri og uavhengig presse - ikke bare i forhold til myndighetene, og men også i forhold til enkeltpersoner som blir gjenstand for nærgående og kritisk omtale». Høyesterett mener at det er pressens funksjon å avdekke og omtale et så betydelig samfunnsonde som den organiserte gjengkriminaliteten representerer, og at journalister må sikres et vern mot trusler.

Hell's Angels

Høyesterett skjerper også straffen fra 30 til 60 dagers fengsel for et Hells Angels-medlem som framsatte trusler mot en journalist i Stavanger Aftenblad.

3. november 2000 fikk journalist Ole Sivertsen en telefon fra et Hells Angels-medlem som skremte den erfarne journalisten. Saken dreide seg om et ecstasy-beslag med tittelen «Hells Angels-venner fengslet».

Mannen mente artikkelen svertet Hells Angels, og ville at Sivertsen skulle dementere saken. Journalisten anmeldte truslene, og Gulating lagmannsrett fant det bevist at domfelte blant annet uttalte «du kan bare begynne å se deg over skulderen, vi vet at du bor på Flassamyrå og jeg kan være der i løpet av et kvarter dersom du ikke dementerer dette».

Mannen ble i Gulating lagmannsrett i november i fjor dømt til 30 dagers ubetinget fengsel. Han var i mai samme år blitt frifunnet i Sandnes herredsrett, men statsadvokaten i Rogaland anket dommen.

Førstvoterende Liv Gjølstad i Høyesterett anfører i sin begrunnelse for å skjerpe straffen at «den straff lagmannsretten har utmålt, reflekterer etter mitt syn ikke forholdets grovhet, særlig knyttet til den omstendighet at saken gjelder trusler mot en journalist for å påvirke pressens virksomhet. Ut fra tilsvarende synspunkter som i sak 2002/684 må straffen derfor skjerpes. Truslene i nevnte sak var enda alvorligere. Jeg mener at straffen i vår sak bør settes til fengsel i 60 dager». De andre dommerne sa seg enige.