Strengere sjøfartsregler

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Den havarerte tankeren «Prestige» som rommer 77000 liter olje, hvorav bare en liten brøkdel nå tilgriser strendene i Nord-Spania, bør bli Europas «Exxon Valdez». Den ga hele verden, og amerikanerne i særdeleshet, et miljøsjokk, som førte til strengere bestemmelser for denne type skipsfrakt. Europeiske land har på langt nær tilsvarende kontroll som USA, og tillater anløp av skip som ikke får adgang til amerikanske havner. Bare felles internasjonale bestemmelser kan redusere risikoen for nye oljesølkatastrofer. For skipsfarten er like internasjonal som verdenshavene.
  • Redere som ikke trives under ett lands sjøfartsregime, seiler sine skip til andre havner og registrerer dem der. Derfor er det ofte slik at skipets eier bor i ett land, mens skipet er kjøpt i et annet, registrert i et tredje og utlånt i et fjerde, har mannskap fra et femte og sjette og i trafikk til mange andre. Lavest mulig kostnader og høyest mulig fortjeneste er formålet. Ansvarspulverisering er resultatet. Det kan ha store kostnader for ett land å skjerpe krav og bestemmelser, hvis andre opprettholder lempeligere krav. Det gjelder både skattebestemmelser og regler for miljø og sikkerhet.
  • Den største kostnaden kommer imidlertid når miljøkatastrofene inntreffer, enten de skyldes at tankerne er gamle rustholker, eller dårlig sjømannskap. Men det er samfunnet som får sine strender tilgriset og sitt havmiljø forurenset, som må betale den høyeste prisen. Forsikringspoolene berger som regel de uansvarlige rederne. De store oljeselskapene hyrer fremdeles eldgamle, men billige tankskip for å frakte olje.
  • Med vår lange kyst og oljerike Russland som nærmeste nabo er norskekysten svært utsatt. Det er i Norges interesse at «Prestige»-katastrofen benyttes til å få strengere internasjonale bestemmelser om skipskvalitet og til hvor skipene får seile. Regjeringen bør lede an i dette arbeidet, samtidig som den bygger opp, og ikke ned, oljevernberedskapen langs vår egen kyst.