Strengere straff for å true Bondevik & Co.

POT ønsker strengere straffer for trusler og vold mot regjeringsmedlemmer enn for trusler mot vanlige folk. Jussekspertene ønsker forslaget velkommen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I et brev til Justisdepartementet foreslår Politiets overvåkingstjeneste (POT) en lovendring som innebærer at vold og trusler mot regjeringsmedlemmer kan straffes med inntil fem års fengsel. I dag er strafferammen for dette begrenset til bøter eller fengselsstraff på maksimum tre år. Argumentet er at regjeringsmedlemmene ikke er godt nok beskyttet for å utøve sin gjerning slik lovverket er i dag.

Særbehandling

- Det er en belastning å være regjeringsmedlem, disse bør derfor nyte en særegen strafferettslig beskyttelse, mener fungerende overvåkingssjef Stein Vale. Debatten om regjeringens sikkerhet ble aktualisert av truslene mot Bondevik under Kosovo-krisen.

Jussprofessor Anders Bratholm er i utgangspunktet positiv til POTs forslag om særbehandling av statsråder.

- Prinsipper om likhet er vel og bra, men regjeringen er i en spesiell stilling. Ut fra deres funksjon kan det være behov for et slikt ekstra vern, mener Bratholm.

Ikke personlig

Jusskollega Carl August Fleischer mener det bør stilles spørsmål om en slik endring vil være et egnet virkemiddel.

- Folk som truer regjeringsmedlemmer er enten profesjonelle forbrytere eller folk det har klikket for. Jeg tviler på om noen av disse vil stoppes av økt strafferamme, sier han. Fleischer mener videre at det er lite ønskelig at noen personer skal ha særbehandling etter loven, men at dette ikke er noe nytt fenomen i norsk lov.

- Det er viktig å huske at det ikke er personen som gis privilegiet, men funksjonen hun eller han utøver. Jeg har derfor forståelse for at man prøver å beskytte regjeringsmedlemmene slik at de kan følge de demokratiske reglene, sier han.