Strengere vurdering av lærere

Lærerstudenter som ikke egner seg som lærere, skal vurderes av en egen skikkethetskommisjon. Høgskolene må få et bedre system for å sile ut studenter som ikke kan kommunisere med barn eller som er uskikket som lærere av andre grunner, mener en arbeidsgruppe.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi trenger en skikkehetskommisjon

Udugelige lærere skal kunne siles ut tidlig i studietiden. Blir de erklært uskikket, skal de være utestengt fra lærerutdanning over hele landet i minst to år, skriver Stavanger Aftenblad.

Forslagene kommer fra en arbeidsgruppe som er nedsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet for å lage nye retningslinjer om skikkethetsvurdering. De ble presentert på en konferanse i Stavanger denne uken.

Barn og unge

- Hensynet til barn og unge er det overordnede, sier leder i arbeidsgruppen Egil Gabrielsen. Gabrielsen er prosjektleder ved Senter for leseforsking i Stavanger, og har tidligere laget to kartlegginger av skikkethetsvurderingen i lærerutdanningen.

Han sier at de tidligere retningslinjene om hva som gjør en lærer uegnet, fokuserte mye på kriminalitet.

- Vi mener at tilkortkomming som lærer er det viktigste. Jeg er kritisk til den dårlige beredskapen ved utdanningsinstitusjonene for å sile ut uegnede studenter, og vi foreslår en del prosedyrer for å rette opp dette, sier han.

Angi medstudenter

Blant forslagene fra arbeidsgruppen er at studentene selv skal få anledning til å «angi» uskikkede medstudenter.

Gabrielsen sier at vurderingen er et spørsmål om hvor mye du skal tåle av avvik fra idealet om en god lærer.

- Et sjekkpunkt er evnen til å kommunisere med barn, og til å jobbe i grupper. Det hjelper ikke å ha faglig styrke hvis du ikke kan snakke med barn på deres nivå, sier han.

Han mener også at en del personer med psykiske problemer veiledes inn i lærerutdanningen, fordi den har vært ansett som en inkluderende og god utdanning.

- Dette er et følsomt tema, men vi må holde fast ved hensynet til barn og unge. I tvilstilfeller må dette telle mer enn hensynet til studenten, selv om vi kan komme i skade for å utelukke en student på feil grunnlag. Det er ingen menneskerett å bli lærer. Institusjonenes utfordring er å sikre det kvalifiserte skjønnet og sette dette i system, sier han.

Stortinget

Forslaget om en skikkethetskommisjon er en oppfølging av et stortingsvedtak fra forrige periode, som slo fast at det fortsatt skal være en skikkethetsvurdering i lærerutdanningen. Vedtaket ble gjort da nåværende utdanningsminister Jon Lilletun var leder i utdanningskomiteen.