Strid om bygging i verneverdig seterdal

Det lokale fjellstyret og Statskog sa nei til oppføring av ei kommersiell utleiehytte i en av Norges best bevarte seterdaler. Da skar landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen igjennom og instruerte Statskog til å omgjørevedtaket.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dermed frykter verneinteressene at det åpnes for kommersiell hyttebygging i en av Norges mest opprinnelige og best bevarte seterdaler.

Einundalen i Folldal i Hedmark er for øvrig under planlegging for landskapsvern innunder Dovrefjell Nasjonalpark, bekreftes det fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Her har man saken til behandling, og etter det Dagbladet erfarer vil fylkesmannen fraråde all hyttebygging i området.

Fikk nei

Det var etter at interessenten Ola I. Furuhovde fikk nei på sin søknad om å bygge ei utleiehytte på Furuhovdsetra i Einundalen, at han kontaktet ordføreren i bygda, Hans Einar Thompson.

De fikk i stand et møte med statsråden. Statskog fikk kort etter beskjed om å omgjøre sitt nei-vedtak og åpne for en moderne turistmessig utnytting av den verneverdige seterdalen:

«Departementet vil med dette be Statskog sørge for at det stilles en festetomt til rådighet for Ola I. Furuhovde i forbindelse med den turistmessige satsingen på Furuhovdsetra,» konkluderes det.

Statsrådens inngripen tolkes som en regulær instruering av Statskog og en overprøving av lokale myndigheter. At seterdalen er helt uberørt av moderne hyttebygg og under planlegging for varig vern, gjør saken kontroversiell.

- Kameraderi

Fra lokalt hold og i Statskog er reaksjonene sterke:

- Det er svært kritikkverdig at statsråden griper direkte inn i en sak som er endelig avgjort fra Statskogs side. Lokalt mener vi dette er en rein overkjøring. Det lukter av Ap-kameraderi lang vei, sier kommunestyrerepresentant Ståle Støen fra Folldal, som sjøl har seter i området.

  • Hyttebygger Furuhovde er tidligere Ap-representant i kommunestyret, partiet som ordføreren også representerer.
  • Statskog har etter det Dagbladet vet i et hemmelig skriv beklaget at landbruksministeren overprøvde nei-vedtaket. Her er saken blitt ytterst delikat.

Forfølger

- Dersom kommunen omgjør sine arealplaner blir vi nødt til å se på saken på nytt, sier administrerende direktør Asbjørn Mathisen i Statskog til Dagbladet.

SVs stortingsrepresentant Hallgeir Langeland vil forfølge saken:

- Dette kan umulig være i samsvar med lov og regelverk, sier Langeland. Han mener saken har interesse for miljøvernministeren, som ønsker området vernet.

  • Dagbladet lyktes ikke i å få tak i en ferierende statsråd Bjarne Håkon Hanssen i går. Departementsråd Per Harald Grue gir denne kommentaren:

- Vi har anledning til å instruere Statskog, slik vi har gjort her, for å hjelpe brukeren og etterkomme de kommunale ønsker som er framført av ordføreren.

KJØRTE OVER: Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen har instruert Statskog til å tillate bygging av ei kommersiell utleiehytte i en av Norges best bevarte seterdaler.