Strid om forskningen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det er strid innad i regjeringen om hvilken statsråd som skal ha hovedansvar for den offentlig finansierte forskningen, forskningsminister Trond Giske eller næringsminister Grete Knudsen. Dette er imidlertid ikke et enkelt lite spørsmål om hvordan sakene skal fordeles innad i regjeringen. Det er derfor ikke tilfredsstillende at den har overlatt spørsmålet til et embetsmannsutvalg. Forskningen spiller i dag en avgjørende rolle for den økonomiske utviklingen. En eventuell rokade mellom departementer når det gjelder hvor disse sakene i hovedsak skal ligge, er derfor så viktig at det både trenger en skikkelig utredning og omfattende høring hos berørte parter, slik skikken er i vårt system. Det er for lettvint å følge parolen «...noen av oss har truffet en avgjørelse», slik det nå legges opp til.
  • Næringsminister Grete Knudsen har store ambisjoner på forskningens vegne, og vil gjerne ha Norges Forskningsråd inn under sitt departement. Det er nok et syn som har støtte også i Norges Forskningsråd. Det er også riktig at samlingen av all forskning under Norges Forskningsråd har vært problematisk for grunnforskningen, som har følt at næringsforskning og utviklingsarbeid har vært høyere prioritert i rådet enn den mer langsiktige grunnforskningen. Derfor finnes det nok universitetsforskere som etter at regjeringen tiltrådte, har forhåpninger om at en ny runde om dette kan ende med at Norges Forskningsråd splittes og at det opprettes et grunnforskningsråd.
  • Men heller ikke en slik beslutning kan overlates et mellomdepartementalt utvalg. Den nåværende ordningen, med ett forskningsråd og styrer for de ulike forskningsområdene, var i sin tid et resultat av et omfattende utredningsarbeid. Poenget var at man ville løsrive forskningen fra næringsdepartementene. Regjeringen Stoltenberg bør også forholde seg til forskningen med det alvoret den fortjener. Da må man bruke det normale beslutningssystemet, og ikke bare overlate til en oppmann fra Statsministerens kontor å rive opp den eksisterende ordning.