Striden om arbeidsgiveransvar i Norwegian til Høyesterett

Høyesterett skal behandle spørsmålet om hvem som har det reelle arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinansatte i Norwegian.

Parats medlemmer vant i tingretten, men tapte i Borgarting lagmannsrett og anket derfor saken inn for landets øverste domstol. Nå har Høyesteretts ankeutvalg avgjort at saken skal behandles der.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier saken er prinsipiell og viktig for hele det norske arbeidslivet. Fagforeningen har fått med seg både YS, LO og Unio i ankesaken for å vise hvor viktig de mener denne problemstillingen er.

- YS og LO vil i tillegg stille med partshjelpere. Det er viktig for oss å synliggjøre at dette er en prinsipiell sak som vil kunne ha betydning også for norske ansatte utenfor luftfartsbransjen, sier Skjæggerud.

De kabinansatte og pilotene tok saken til retten for å få dom på at det er Norwegian Air Shuttle ASA som er deres arbeidsgiver. De kabinansatte er i dag ansatt i Norwegian Cabin Services Norway AS, mens pilotene er ansatt i Norwegian Pilot Services Norway AS.

(NTB)