Strippet for moms

Oslo tingrett har kastet terning og gitt striptease en sexer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

TIRSDAG AVSA Oslo tingrett dom om at striptease er å betrakte som kunst og dermed skal fritas fra moms. Dermed var helvete løs i alle kanaler. Det ble skreket ord om åndsverklov og skapende kunst, porno og horeri. Alle mistet besinnelsen og ble mer eller mindre usaklige. Men siste ord er nok ikke sagt i saken. Verken i Stortinget, i kvinnegruppa Ottar eller i rettsvesenet.

Utgangspunktet var om eierne av strippeklubben Diamond Go Go Bar, som drives av Den Blue Engel AS, må kreve moms av kundene som betaler for å komme inn. Virksomhetens advokat, Jens Mundal, mener loven om merverdiavgift åpner for unntak fra momsplikten dersom tjenesten anses å være utøvende kunst.

I DOMSPAPIRENE legger saksøkeren vekt på at «det er på det rene at en grovkornet nordlending kan fortelle vitser fra scenen uten å bli pålagt moms på inngangspengene, og at en sverdsluker kan opptre uten at virksomheten pålegges moms». Derfor må enhver form for artistisk opptreden fra en scene være innbefattet av lovens unntak, mener advokaten til Den Blue Engel AS. I Norsk Lovkommentar 2002 presiseres det i et brev fra Skattedirektoratet «at også inngangspenger til andre former for sceneopptreden enn teater er unntatt. For eksempel gjelder dette musikaler, revy, kabaret- og standupforestillinger. Videre faller både jazzballett og folkedans m.v. inn under unntaket for ballettforestillinger. Unntaket gjelder ikke for inngangspenger til diskotek og dansetilstelninger ...»

ET VILKÅR for avgiftsfritak er nemlig at aktøren opptrer på en scene og at publikum står eller sitter i salen. Her har Jens Mundal felles sak med dansebandet Ole Ivars. I alle år har Ole Ivars kjempet mot moms på inngangsbillettene. Men det nytter ikke. Publikum danser. Og de har klærne på.

Stripteasepublikum har også klærne på, men de sitter. Dessuten bringer tingrettsdommer Thorleif Waaler et oppsiktsvekkende argument i rettens merknader: «Det er en kjent sak at man på spesielle utesteder, særlig i utlandet, kan få umåtelige vakre artister som beveger seg grasiøst i takt med musikk, med sensuelle bevegelser og med gradvis avkledning som gir mange restaurantgjester en svært god opplevelse.»

RETTEN LEGGER vekt på at den har vært under sterk tvil, men falt ned på momsfritak. «Dette fordi man i det moderne og sekulariserte Norge etter hvert har fått et svært avslappet forhold til nakenhet i sin alminnelighet, og fordi det rundt om i verden utvilsomt finnes stripteaseshow som har høyt kunstnerisk nivå.»

Når man i domspapirene får vite at de importerte stripperne i Tollbugata i Oslo er så artistiske at de kler seg ut som både politimenn, sykepleiere og flamencodansere, får vi vel tro på Waalers talent som kunstanmelder.

Og kanskje Ole Ivars skulle kaste klærne og få publikum til å sitte stille.