Strømprisene opp 25 prosent

Strøm- og boligprisene går rett i været. Det siste året er strømmen blitt 25 prosent dyrere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Økning i prisen på elektrisitet og høyere boutgifter er de viktigste enkeltårsakene til at prisindeksen har steget sterkere enn hos våre handelspartnere.

Prisnivået på elektrisitet var ved utgangen av mars hele 25,2 prosent høyere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Ellers har flere andre varegrupper steget i pris, blant annet transport som er gått opp med 8,7 prosent. Også produkter knyttet til personlig hygiene har steget.

Tele ned

Klesprisene har opp gjennom 1990-tallet bidratt til et fall i prisindeksen, men dette har endret seg de siste månedene. Prisene på klær har steget med 4,1 prosent det siste året. Det som trekker prisindeksen ned er den lavere bensinprisen og lavere priser på teleutstyr- og tjenester. Også sko er blitt billigere.

Tallene for konsumprisveksten vil i inneværende år være litt spesielle. Det skyldes at merverdiavgiften økte fra årsskifte. Videre vil flere nye tjenester bli pålagt avgift fra 1. juli samtidig som avgiften på de fleste matvarer blir halvert.

Statistisk sentralbyrå har regnet ut at de direkte og indirekte virkningene av avgiftsøkninger i 1. halvår vil påvirke indeksen med 0,6 prosentpoeng. Tallene som ble offentliggjort tirsdag viser at elektrisitetsprisene alene står for 0,4 prosentpoeng av økningen.

Bolig og strøm i været

I gruppen bolig, lys og brensel finner vi hele 1,9 prosent av veksten.

Det forteller at konsumprisindeksen dette året sier mindre om den realøkonomiske situasjon enn den vanligvis gjør.

SSB har tidligere annonsert at konjunkturtoppen er nådd og Norges Bank er også opptatt av å måle mange økonomiske størrelser før det trekkes sikre konklusjoner om utviklingen i norsk økonomi.

(NTB)