Student avfyrte skudd i politibil

En student på Politihøgskolen avfyrte tidligere i år et vådeskudd i en politibil. Kritikkverdig, mener Spesialenheten for politisaker.

Det var i garasjen på en politistasjon i Oslo politidistrikt at en kvinnelig politistudent var litt i overkant slepphendt med et våpen i juni, skriver Universitas.

Spesialenheten for politisaker skriver i sin oppsummering at bachelorstudenten opptrådte uaktsomt. Årsaken til dette er at det var to andre mennesker i umiddelbar nærhet da skuddet ble avfyrt i en uniformert tjenestebil.

- Vi måtte ta stilling til om kulen som ble avfyrt, kunne volde fare for mennesker. I og med at det ikke var tilfellet, blir ikke hendelsen sett på som like alvorlig, sier juridisk rådgiver Rune Fossum i Spesialenheten for politisaker.

Skuddet gikk gjennom høyre passasjersete og videre gjennom gulvet. Det ble vurdert sak mot studenten og hennes veileder på bakgrunn av de kritikkverdige forholdene, men hendelsen ble i begge tilfeller henlagt etter bevisets stilling.