Studentene kan få tøffere tider

Det kan bli tøffere tider både for studenter og læresteder i framtida, hvis Mjøs-utvalget får viljen sin. Effektive studenter vil bli belønnet. Dessuten foreslår utvalget å endre eksamenssystemet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi må bort fra den gamle ordningen med de svære eksamenene i slutten av semesteret. I stedet bør studentene få evaluering underveis, sier Ole Danbolt Mjøs, leder i Utvalget for høgre utdanning.

I dag presenterte Mjøs-utvalget sin utredning om norsk høyere utdanning. Det var en svært omfattende og tung rapport statsråd Trond Giske fikk overlevert. I sin innstilling tar utvalget blant annet til orde for en ny eksamensordning i forhold til den som brukes ved universitetene i dag.

- Vi vil at universitetene beveger seg bort fra den gammelmodige ordningen med svære eksamener på slutten av skoleåret, og heller gir studentene evaluering underveis, sier utvalgsleder Mjøs til Dagbladet :på nettet.

Forslaget tar blant annet til orde for større frihet for utdanningsinstitusjonene og et mye mer resultatorientert universitetes- og høgskolesystem, der undervisningsinstitusjonen skal få penger dersom den klarer å få studentene igjennom på normert studietid. Og da er det på tide å ta i bruk nye evalueringsordninger, mener utvalget:

- Universitetene og høgskolene må evaluere prosessen , det vil si den enkelte students innsats underveis. Nå er tiden moden for at perspektivet flyttes, slik at studenten evalueres samtidig som han lærer, sier utvalgsmedlem Bjarne Kvam.

Store endringer

Det regjeringsoppnevnte utvalget foreslår til dels store endringer for universiteter og høgskoler. Blant annet:

  • Større frihet for de høyere utdanningsinstitusjonene.
  • Utvalgets flertall går inn for at institusjonene organiseres som egne rettssubjekter.
  • Univeritets-/høgskolestyret skal utnevnes av departementet, rektor skal utnevnes av styret.
  • Deling av finansieringen av forskning og utdanning.
  • Stykkprisfinansiering av studenter - at deler av den statlige finansieringen følger studentens studievalg.
  • Et mer gjensidig og forpliktende forhold mellom student og undervisningssted og mellom undervisningssted og departementet.
  • Endring av gradssystemet til bachelor-/mastergrader (henholdsvis 3 - 3 1/2 og 5 år)
  • Større satsing på forskning og forskerutdanning, slik at Norge kommer opp på OECD-nivå i løpet av fem år.
  • Større frihet for omdanning av høyskoler til vitenskaplige høyskoler og universiteter hvis faglige forutsetninger oppfylles.
VIL SKJERPE KRAVENE: Ole Danbolt Mjøs (t.v.) overleverte i dag sin rapport om høyere utdanning til statsråd Trond Giske. Nå skal dårlige læresteder straffes, mener utvalget.