ANSATTE NÆR FAMILIE: Adm.dir. i Omsorgsbygg,
Per Morten Johansen, skal i samtaler om sin rolle, etter at Dagbladet avslørte at Omsorgsbygg ansatte nær familie av Johansen i viktige posisjoner. Foto: Berit Roald / SCANPIX
ANSATTE NÆR FAMILIE: Adm.dir. i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen, skal i samtaler om sin rolle, etter at Dagbladet avslørte at Omsorgsbygg ansatte nær familie av Johansen i viktige posisjoner. Foto: Berit Roald / SCANPIXVis mer

Ansatte nær familie: Nå skal Omsorgsbygg-sjefen i samtaler om sin rolle

Styreleder i Omsorgsbygg i Oslo trekker seg – direktøren ber om samtaler om sin rolle

Omsorgsbygg-sjef Per Morten Johansen skal diskutere sin rolle med styret. Samtidig har styrelederen trukket seg.

- Administrerende direktør Per Morten Johansen har i dag bedt om å få innlede samtaler med styret om sin rolle, noe styret har akseptert. Bakgrunnen er Kommunerevisjonens rapport knyttet til et varsel om habilitet og ansettelser i Omsorgsbygg, noe som har ført til et stort medietrykk og belastning for foretaket, opplyser Omsorgsbygg i en pressemelding.

Byråden informert

Omsorgsbygg opplyser videre at styreleder Øivind Christoffersen har funnet det riktig å trekke seg som styreleder, og har informert byråden om dette. Det øvrige styret fortsetter av hensyn til foretaket. Inntil videre vil dagens nestleder i styret, Johan Arnt Vatnan, fungere som styrets leder.

Kommunerevisjonen igangsatte undersøkelser etter at et varsel ble sendt til en journalist i Dagbladet i mars. I varslet ble det framsatt påstander om at ledende personer i Omsorgsbygg «misbruker makten dem har for å gi venner og familie faste og spennende stillinger».

Stillinger ikke utlyst

Kommunerevisjonen konkluderte i september med at direktørens datter og svigersønn hadde fått midlertidige stillinger som ikke var utlyst, skrev Dagbladet 19. september. Det ble fastslått at mangelen på utlysning strider med kommunens personalreglement, med mindre de hadde fortrinnsrett – noe Omsorgsbygg har hevdet at de har hatt. Ifølge Kommunerevisjonen ble habilitetsreglene brutt fordi ansettelser er blitt gjort av ansatte som er underordnet direktøren.

Samtidig ble det fastslått direktøren og forloveren hans hadde et så nært forhold at direktøren var inhabil til å ansette vennen. Kommunerevisjonen fant imidlertid ikke grunnlag for å konkludere med inhabilitet når det gjaldt ansettelsen av HR-direktørens søster og sønn.