UENIGE: Advokat Jane Helen Veivåg Ulset mener at styreleder i Oslo Havn, Roger Schjerva, har «et annet verdensbilde» av hva som skjer i havna. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
UENIGE: Advokat Jane Helen Veivåg Ulset mener at styreleder i Oslo Havn, Roger Schjerva, har «et annet verdensbilde» av hva som skjer i havna. Foto: Bjørn Langsem / DagbladetVis mer

Oppvask i Oslo Havn

Styrelederen i Oslo Havn spurte om arbeids­miljø­varsel skulle behandles «etter boka»: - Ville ikke grafse

Havnedirektøren skulle forbli frikjent, sa styreleder i Oslo Havn, Roger Schjerva i Oslo tingrett denne uken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): En leder i Oslo Havn hevder at stillingen hennes ble lagt ned av havnedirektør Anne Sigrid Hamran, som en gjengjeldelse for hva hun hadde sagt til det anerkjente selskapet KPMG om Hamran. Lederen har nå saksøkt Oslo kommune, og krever oppsigelsen kjent ugyldig.

Denne uken gikk saken for Oslo tingrett. Her avviste Oslo kommune at stillingen ble lagt ned som følge av gjengjeldelse, og viser til at det var en ordinær omorganisering.

Styreleder i Oslo Havn, Roger Schjerva, var med å ansette Hamran i 2002. Onsdag ble han spurt i tingretten om han tror at omorganiseringen som lederen ble rammet av, var motivert av hevntanker fra hennes side som følge av kritikken i KPMGs granskingsrapport, svarte han:

- Nei.

Også en tidligere avdelingsdirektør i Oslo Havn som vitnet i Oslo tingrett denne uken, avkreftet at hun trodde det var tilfelle.

Dagbladet har vært i kontakt med Hamran, som siden januar i år har hatt en annen toppjobb i Oslo kommune, som mobilitetssjef i Oslo kommune. Hun ønsker ikke å kommentere påstanden fra lederen som har saksøkt kommunen.

TAUS OM HEVN: Tidligere direktør for Oslo Havn, Anne Sigrid Hamran, vil ikke kommentere påstanden om at hun la ned en stilling som hevn for kritikken hun fikk i en granskingsrapport frra KPMG. Til venstre i bildet advokat Jon Sverdrup Efjestad fra Kommuneadvokaten i Oslo og Åsa Nes fra Oslo Havn. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.
TAUS OM HEVN: Tidligere direktør for Oslo Havn, Anne Sigrid Hamran, vil ikke kommentere påstanden om at hun la ned en stilling som hevn for kritikken hun fikk i en granskingsrapport frra KPMG. Til venstre i bildet advokat Jon Sverdrup Efjestad fra Kommuneadvokaten i Oslo og Åsa Nes fra Oslo Havn. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet. Vis mer

- Vedkom ikke mitt styre

Styreleder Roger Schjerva ble onsdag spurt ut om hva han visste om KPMGs granskingsrapport. Han ble også spurt om han hadde lest Dagbladets omtale av arbeidsmiljøproblemene i havna fra mai måned, noe han kunne bekrefte at han hadde.

Saksøkers advokat, Jane Veivåg Ulset i Advokatfirmaet Ulset, stilte deretter følgende spørsmål til Schjerva:

- Dagbladet skriver at de kan dokumentere at styremedlemmene i det gamle styret ikke fikk tilgang til KPMG-rapporten. Hva tenkte du, da du leste dette?

- Jeg er vant med at ikke alt som står i avisene er riktig. Jeg tok ikke dette som noen sannhet om hva som hadde skjedd. Uansett tenkte jeg at det vedkom ikke mitt styre, svarte Schjerva.

- Finner alltids negative ting

Dagbladet har tidligere omtalt KPMG-rapporten. Den beskriver havnedirektørens lederstil slik:

«Når det kommer til varslets forhold rundt havnedirektørens lederstil, herunder utfrysing og fryktbasert lederstil, så anses dette som så klanderverdig at det etter vår vurdering må kunne karakteriseres som utilbørlig».

På spørsmål om hva han tenkte da han som nyvalgt styreleder i fjor høst fikk referert kritikken i granskingsrapporten, svarte han:

- Når man setter et internasjonalt selskap til å granske en leder, finner man alltids mennesker som kan fortelle noen negative ting. Det spesielle for ledere, er at de er synlige og at de gjør feil, sa Schjerva. Han fortsatte:

- Det grunnleggende for meg, var at hun skulle komme seg gjennom denne prosessen, sa Schjerva, og siktet til den tidligere havnedirektøren.

- Hun ble frikjent i kommunens varslingsråd. Da synes jeg hun skulle forbli frikjent, uten at jeg skulle begynne å grafse.

- All den tid Hamran i granskingsrapporten fra KPMG får veldig sterk kritikk for sin opptreden som leder, er dette overraskende, sier Jane Veivåg Ulset, som er saksøkers advokat.

- I rapporten fremgår det at hun har opptrådt utilbørlig. Det snakkes om fryktkultur, og det konkluderes med at avdelingsledernes integritet ikke er ivaretatt med henne som leder. Da er det veldig overraskende at styreleder her har et helt annet verdensbilde.

- I stedet for å følge opp en gransking som avdekker kritikkverdige forhold, er man støttende mot den det rettes kritikk mot, sier Veivåg Ulset.

Ikke fått rapporten

Dagbladet har tidligere omtalt at det forrige havnestyret aldri fikk tilgang til KPMG-rapporten. Havnestyret baserte i stedet sin behandling av saken på en muntlig orientering fra styrelederen.

Denne uken avdekket Dagbladet at det kom flere nye varsler om både havnedirektørens lederstil og arbeidsmiljøet i Oslo Havn, etter at varslingsrådet hadde henlagt saken.

I retten onsdag kom det frem at heller ikke det nye havnestyret har fått tilgang til KPMG-rapporten om arbeidsmiljøet i Oslo Havn.

Styremedlem i dagens havnestyre, Silje Kjosbakken, forteller at hun ba om å få KPMG-rapporten fremlagt. Hun hevder at hun ble avvist.

- Jeg fikk beskjed av styreleder Roger Schjerva at det ville bli oppfattet som mistillit mot havnedirektøren dersom styret gikk inn i den saken.

Styrelederen har fremlagt Kjosbakkens beskrivelser av saken for Schjerva.

- Jeg foreslo for styret at vi som styre ikke skulle gå inn i saken. Styret sluttet seg enstemmig til dette, kommenterer Schjerva.

- Behandles «etter boka»?

Dagbladet har innsyn i et brev som styreleder Schjerva sendte til Geir Lippestads byrådsavdeling, etter at han som nyvalgt styreleder fikk et varsel om at det dårlige arbeidsmiljøet, og havnedirektørens lederstil, vedvarte.

I eposten Schjerva sendte til Oslo-byrådet, skriver han:

«Jeg trenger råd om håndtering av denne. Ikke minst juridisk». Styrelederen fortsetter:

«Vi har altså mottatt en post fra en anonym person som sier at lederens adferd som var grunnlag for tidligere klage, fortsetter. På den ene siden er det ønskelig å grundig undersøke forhold som vi blir varslet om. På den annen side er jeg bekymret over organisasjonen om jeg og havnestyret setter i gang undersøkelser på bakgrunn av en slik e-post.

Men først trenger jeg å vite, er jeg forpliktet til å oppfatte dette som en klage som skal behandles 'etter boka'. Og i så fall, hva er 'etter boka' her? I vedlegget fra 'varsleren' antydes det at havnestyret er rette instans for varslinger på direktøren. Men tidligere varsel ble, etter det jeg forstår, behandlet av et sentralt varslingsorgan i kommunen».

VAR USIKKER: Styreleder i Oslo Havn, Roger Scherva, trengte hjelp til for å behandle en arbeidsmiljø-varsling. Her etter å ha vitnet i Oslo tingrett denne uken. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
VAR USIKKER: Styreleder i Oslo Havn, Roger Scherva, trengte hjelp til for å behandle en arbeidsmiljø-varsling. Her etter å ha vitnet i Oslo tingrett denne uken. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mer

Som Dagbladet nylig omtalte, endte det med at kommunens varslingsråd behandlet varselet som styrelederen skriver om. De konkluderte slik i saken, dagen etter at Anne Sigrid Hamran hadde blitt innstilt til en ny toppjobb i Oslo kommune:

«Varselets påstander omhandler havnedirektøren som leder av Oslo Havn. Når hun nå går over i ny stilling i en annen virksomhet, bortfaller grunnlaget for varselet og saken henlegges derfor som varslingssak».

Dagbladet har spurt Roger Schjerva hva han mente med formuleringen «etter boka».

- Med dette mente jeg om jeg skulle oppfatte henvendelsen som et varsel som skulle behandles etter de formelle reglene for hvordan varslinger skal behandles, sier han.

Styreleder husker ikke varsel

- Hvordan vurderer du de nye varslene som kom til deg og byråd Lippestad, om at den atferden KPMG beskrev i sin rapport, fortsatte etter at varslingsrådet - etter dine ord - hadde «frikjent» havnedirektøren?

- Jeg tok kontakt med mine foresatte i Oslo kommune, da jeg var en fersk styreleder i Oslo Havn. Jeg rådførte meg da om hvordan jeg skulle behandle saken. De tok da kontakt med det sentrale varslingsråd, og de rådene har jeg fulgt.

- De rådene gikk ut på at dette bør ikke oppfattes som noen ny varslingssaken, men som varsel om den samme saken, og at det av hensyn til alle berørte, så burde ikke saken åpnes igjen.

- Det er ikke bare én person, Dagbladet er også kjent med at det er minst to personer som har varslet om at det dårlige arbeidsmiljøet vedvarte?

- Jeg har bare fått varsel rettet mot havnedirektøren fra én person. En person var ikke fornøyd med hvordan kommunen håndterte sitt tidligere varsel rettet mot en annen person og sendte en e-post til byrådsavdelingen. Styret og jeg var bare oppført på kopi

Dagbladet har innsyn i varselet som ble sendt til byråd Geir Lippestads avdeling, med kopi til styreleder Schjerva og hele det nye havnestyret:

Styrelederen i Oslo Havn spurte om arbeids­miljø­varsel skulle behandles «etter boka»: - Ville ikke grafse

- Du står fast på beslutningen om at selv om noen kommer til deg og sier at arbeidsmiljøet i Oslo Havn er verre enn noen sinne, så lar du det ligge?

- Havnedirektøren ble underlagt gransking av et internasjonalt granskingsselskap. Det ble gjennomført intervjuer med over 20 personer, det ble behandlet i kommunens sentrale varslingsråd og i havnestyret. Det har vært en usedvanlig grundig behandling av denne saken.

- Vi må legge til det menneskelige hensynet her, at det er en stor belastning for en person å gå gjennom en slik prosess, og da bør terskelen vær høy for å ta saken opp igjen.

Ble ikke bedre

- Lederen som nå saksøker Oslo Havn sa i går, at etter dere avsluttet oppfølgingen av rapporten, ble arbeidsmiljøet «femti ganger verre». Dette sier hun at også andre i Oslo Havn har en opplevelse av. Hva har du nå å si til de ansatte i Oslo Havn?

- Det er leit at hun har den opplevelsen.

- Setter du da hensynet til havnedirektøren over hensynet til ansattes arbeidsmiljø?

- Jeg har ikke hørt noen andre rapportere noe liknende. Tvert i mot, mitt inntrykk er at arbeidsmiljøet er i forbedring. Det ser vi også i sykefraværet, det er nå på vei nedover.

Personen som sendte varselet, som Schjerva til Dagbladet sier at han ikke husker å ha mottatt, uttalte følgende i sitt vitnemål under arbeidsrettssaken i Oslo tingrett denne uken:

- Jeg vet ikke om noen i denne salen har opplevd å bli plaget, men det er veldig plagsomt å bli plaget. Det har store konsekvenser for et menneske. Det oppleves som å bli fysisk skadd, av verbal vold, sa lederen. Hun understreket at hun ikke hadde noen konflikt med havnedirektøren, men uttalte seg om arbeidsmiljøet generelt.

- Det var en fryktkultur. De ansatte følte seg kuet. De turte ikke å si fra om kritikkverdige forhold, sa hun til retten.

Dagbladet er kjent med identiteten til de som har varslet til Oslo Havn. Det er to personer som har varslet om ulike forhold. De ønsker ikke å kommentere saken i Dagladet.

En annen og tredje person, som vitnet under arbeidsrettssaken, ble spurt om arbeidsmiljøet ble bedre etter at kommunens sentrale varslingsråd hadde sagt seg ferdig med saken. Denne personen svarte slik:

- Jeg opplevde verken forbedring eller forverring. Det var litt som det var.