Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Styrket kamp mot kvinnevold

Vold mot kvinner i hjemmet angår ikke bare den enkelte kvinne som blir utsatt. Som samfunn kan vi ikke akseptere at kvinner og barn tilbringer flere år i en livssituasjon hvor menneskeverdet er krenket på det groveste.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kvinnemishandling er et ekstremt uttrykk for undertrykkelse av kvinner i samfunnet. De tragiske drapssakene på Nøtterøy, Haramsøy og i Bergen har gitt oss en kraftig påminnelse om at bekjempelsen av vold mot kvinner må intensiveres. Vi har derfor iverksatt en rekke tiltak for å styrke arbeidet mot vold i hjemmet, og flere er på trappene.

I min forrige periode som justisminister fremmet jeg sammen med barne- og familieministeren og helse- og sosialministeren en handlingsplan for å bekjempe vold mot kvinner. Gjennomføringen av tiltakene i denne planen er et av våre viktigste satsningsområder.

Ansvar

Vi må reagere og vi må ta ansvar når kvinner utsettes for vold. Vi har tre konkrete tiltak i handlingsplanen som bidrar til dette: aktiv bruk av offentlig påtale, sterkere fokus på bevissikring og egne familievoldskoordinatorer ved alle politidistrikt.

Ved at politiet anmelder overgriperen, og ikke offeret selv, kan vi som samfunn ta noe av byrden med å anmelde nåværende eller tidligere samboer. Når vi setter økt fokus på sikring av bevis, er det for å gjøre det lettere å få dømt gjerningsmannen, noe som er særlig viktig der kvinnen trekker anmeldelsen.

Tall fra Kripos viser at nær 30 prosent av alle drap begått i 2000 ble begått av ektefelle, tidligere ektefelle, samboer eller tidligere samboer. For å sikre enda høyere prioritet hos politiet sender vi nå ut en instruks til politiet om hvordan saker omhandlende vold mot kvinner skal håndteres og sikres høy viktighet.

Prosjekter

For å styrke politiets behandling av familievoldssaker har vi gjennomført to prosjekter ved Oslo og Bergen politidistrikt. Her er familievoldssakene gitt høy prioritet, og vi har innført egne familievoldskoordinatorer. Erfaringene med dette er svært gode og har ført til at vi nå oppretter familievoldskoordinatorer ved hvert av landets 27 politidistrikt. Innen 1. juli skal alle landets politidistrikt ha denne spisskompetansen. Hensikten er å sørge for at offeret og de pårørende blir møtt med forståelse, kunnskap og innsikt fra politiet - både menneskelig og politifaglig. Dette kan bidra til å senke terskelen for å kontakte politiet og dermed bidra til flere anmeldelser.

Vi vil i nær framtid sette i gang et prøveprosjekt med mobile voldsalarmer for kvinner som føler seg utrygge overfor tidligere partnere. Utendørs voldsalarmer kan ennå ikke gi en total beskyttelse. Men kvinner som hittil har fått sine liv sterkt begrenset av truende partnere, vil med mobile voldsalarmer kunne føle seg tryggere når de ferdes utendørs.

Hjemmet

I tillegg foreslår vi en egen hjemmel for å sikre at det ved tilfeller av familievold er gjerningsmannen som må forlate hjemmet. Slik kan vi sikre ofrene mot den tilleggsbelastningen det er å måtte flytte fra sitt eget hjem. Dette er spesielt viktig i tilfeller hvor det er barn involvert i tillegg. Dette er et viktig tiltak fordi det uten tvil er behov for å bedre offerets stilling i slike saker.

Samtidig som vi ivaretar offeret, skal vi også ha fokus på gjerningsmannen. For å hindre gjentakelse og for å forebygge er behandlingstilbud for overgripere viktige. Slike behandlingsopplegg hører med i en bred kamp mot vold i hjemmet.

Vi har et ønske om å sette vold mot kvinner på dagsordenen. På oppdrag fra Justisdepartementet skal Kompetansesenter for voldsofferarbeid i 2002 gjennomføre fem regionale kompetansehevingsseminarer. Det første seminaret finner sted i Kristiansand i februar.

Utvalg

Samtidig følger vi opp et nedsatt kvinnevoldsutvalg som skal levere sin utredning 1. september 2003. Kvinnevoldsutvalget skal fremme forslag om innskjerpinger av lovverket, forebyggende tiltak og tiltak for at ofrene vil bli bedre mottatt av det offentlige.

Når Regjeringen setter slikt trykk på dette, er det fordi vi som enkeltmennesker og som samfunn ikke kan akseptere en slik krenkelse av menneskeverdet. Tiltakene jeg har beskrevet ovenfor, har brakt oss et godt stykke framover, men det betyr ikke at vi kan si oss fornøyd med tingenes tilstand. Arbeidet med vold mot kvinner vil derfor stå høyt på den politiske dagsorden.

Hele Norges coronakart