SU vil gasse på i Norge

SU vil foredle mer gass i Norge - mot å trappe ned oljeproduksjonen.

VIL GASSE PÅ: SU-leder Andreas Halse vil bytte ut olje med gass. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
VIL GASSE PÅ: SU-leder Andreas Halse vil bytte ut olje med gass. Foto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet): SU-leder Andreas Halse har sett seg lei på symbolpolitikk i klimasaken.

- Det er på tide å finne konkrete klimaløsninger, som faktisk gir resultater. Da må både fagbevegelsen og miljøbevegelsen gi og ta. Jeg mener dette vil være et godt kompromiss: At vi går med på å redusere utvinnings- og investeringstakten på norsk sokkel i bytte mot et løfte om at mer gass skal foredles i Norge, sier han til Dagbladet.
       
Lei symbolpolitikk SU-lederen mener dette kompromisset - mindre olje, mer gass - på elegant vis balanserer fagbevegelsens interesser opp mot miljøbevegelsens - og at begge tiltakene vil gagne klimaet.

Mer foredling av norsk gass i Norge vil gi industrien arbeidsplasser, og dermed bøte for redusert aktivitet på sokkelen. Samtidig vil en redusert investeringsgrad motvirke todelingen av økonomien, som også LO er opptatt av, mener Halse.

Begge deler vil gagne klimaet, mener SU-lederen.  
 
- Den vi gassen vi tar opp, skal jo brennes et sted uansett. Den vil ikke forurense mer om den brennes i Norge, snarere tvert imot, sier han, og viser til at norsk teknologi på området er i verdensklasse.

- I Norge har vi både økonomi og kompetanse til å rense CO2, sier han.

- Dessuten vil gassen kunne brukes til industrielle prosjekter, som Sydvaranger Gruve i Kirkenes for eksempel. I dag skipes jernmalm fra Kirkenes rundt hele verden for å videreforedles i utlandet, langt unna de norske kravene til utslipp og klimaet. Dersom vi kunne benyttet gass fra Barentshavet og gjort dette i Finnmark, vil det både gitt flere arbeidsplasser og tjent klimasaken.   

- Har du tro på å få med deg SV på et forslag som i praksis betyr flere gasskraftverk i Norge?

-  Jeg vil tro at dette er et klassisk, godt SV-forslag. Vi skal være et samlingspunkt for miljøbevegelsen og fagbevegelsen, og da er det helt naturlig at vi inntar en rolle som fremmer av kompromisser der alle må gi og ta litt.
 
SV: - Interessant Heikki Holmås, som er SVs finanspolitiske talsmann, synes forslaget er interessant.  

- Jeg tror det er veldig viktig å reduser oljeutvinningen, både av hensyn til klima og for å snu Norge ut av oljeavhengigheten, som bekymrer større og større deler av norsk næringsliv, både arbeidsgiverne og arbeidstakerne, sier han. 

- Så lenge forutsetningen om C02-rensing er på plass, som Andreas nevner, så er det å ta imot mer gass til industrielle formål i Norge er et gode, fortsetter han.

- På mange områder kan vi bytte ut fossil energi med andre energikilder. Men vi er avhengig av CO2-fangst- og lagring i industrien, om vi skal klare den nødvendige omstillingen for å bli et nullutslippssamfunn. Jeg tror det går godt an å balansere disse hensynene, som Andreas sier. 

- Det som er oppløftende med dette, er at større og større deler av arbeidslivet nå ser at den store oljeindustrien utgjør en trussel mot både klima og annet næringsliv. Et kollaps i industrien vil være kritisk for alle, en villet omstilling er langt å foretrekke.

- At Fagforbundet, som er LOs største forbund, ga sin støtte til Klimavalg 2013, for å få klima på dagsorden fram mot stortingsvalget 2013, viser dette. Det samme gjør det at en av hovedparolene under gårsdagens 1. mai-markering i Oslo var et krav om å redusere oljeutvinningen, fortsetter han.