Sukker i dopet ga økt fengselsstraff

Mannen blandet ut 46 gram med dop med 100 gram sukker. Dermed var han i besittelse av mer dop - og fikk strengere straff da han ble tatt av politiet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For da 44-åringen ble pågrepet hadde han i politiets øyne 150 gram ulovlig stoff i lomma, selv om amfetaminen bare hadde en renhetsgrad på rundt 30 prosent.

Det kvalifiserer til en grov narkotikaforbrytelse. I en dom fra 1999 klargjør nemlig Høyesterett at grensen mellom simpel og grov narkotikaforbrytelse går ved 50 gram stoff.

Strafferammen for simpelt lovbrudd er bøter eller fengsel inntil to år, men rammen øker til ti år hvis forbrytelsen anses som grov.

I straffesaken i Trondheim byrett antok derfor statsadvokat Kari Lynne at mannen hadde gjort seg skyldig i både simpel og grov narkotikaforbrytelse, og fikk medhold av de to legdommerne. Fagdommeren var uenig, og mente mannen bare burde straffes for 46 gram, skriver Adresseavisen.

Saken fikk samme utfall i lagmannsretten, og 44-åringen anket saken til Høyesterett. Men førstvoterende høyesterettsdommer Georg Fr. Rieber-Mohn har nå forkastet anken og mener loven er brukt riktig.

- Etter min mening har domfelte ved egen innsats frembrakt et større parti narkotika, som rammes av straffelovens § 162 annet ledd. Iallfall må dette gjelde når partiet - som her - har en styrkegrad på rundt 30 prosent, som ikke er helt uvanlig for amfetamin i omsetning, sier Rieber-Mohn i konklusjonen.

Et plaster på såret for 44-åringen er at Høyesterett nedjusterte straffen til ett år og tre måneders fengsel.

(NTB)