Suksess for politiets skattejegere

BERGEN (Dagbladet): Revisorer fra skatteetaten har blitt en betydelig hjelp for politiet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ordningen med revisorbistand til politiet skal sikre rask og likeverdig behandling av anmeldte skatte- og avgiftssaker fra anmeldelse til domstolsbehandling. Tidligere ble ofte saker som var anmeldt fra skatteetaten liggende urørt så lenge at de ble vanskelige å gjenoppta og føre fram til domstolene.

Den første halvårsrapporten etter at ordningen ble innført, viser at oppklarte skatte- og avgiftssaker ved politidistriktene har økt med formidable 47 prosent.

Antallet saker under behandling har økt med 70 prosent.

Flere anmeldelser

- Utviklingen de seinere årene har skapt et større behov for økonomisk kompetanse i politiet. Etter at bistandsrevisorene begynte i sine nye stillinger, har vi klart å løse et betydelig antall saker. Der hvor samarbeidet har begynt å fungere, har også antallet anmeldelser økt, sier rådgiver Nina Dessau i Skattedirektoratet.

Sammenliknet med oversikter fra andre halvår 1997, har antall straffereaksjoner som bøter og fengselsdommer økt sterkt de første seks månedene av 1998.
Dette tyder på at færre saker blir liggende så lenge at de må henlegges.

Mer kontroll

- Vi har også registrert en økning i fylkesskattekontorenes kontrollvirksomhet. Samtidig ser vi en forbedring i saker som ligger i restanse ved politidistriktene, forteller Dessau.

I alt 253 saker er blitt avsluttet i første halvår 1998. Av disse var 114 anmeldt etter stedlig kontroll, 135 på annet grunnlag.
I flere fylker har bistandsrevisorene også blitt benyttet i etterforskningen av konkurssaker, underslags- og utroskapssaker, hvitvaskingssaker og narkotikasaker. Politiet har spart mye penger på å benytte seg av bistandsrevisorene i stedet for å leie inn dyre privatpraktiserende revisorer som sakkyndige.

- Lønnsom ordning

- Det er ingen tvil om at ordningen er lønnsom. Saker som ikke følges opp, kan koste samfunnet store pengebeløp, sier Nina Dessau.

Det er utplassert 14 skatterevisorer som ellers er tilknyttet fylkesskattekontorene.
I tillegg kommer fem politirevisorer. Fylkene Troms, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Hedmark har ennå ikke fått utplassert revisorer.