Suspenderte vurderer ny rettssak

De tre utstøtte Frp-erne vurderer å gå til nytt søksmål for å få opphevet suspensjonene, opplyser advokat Per Danielsen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste i dag kjæremålet fra Dag Danielsen og to andre suspenderte Frp-medlemmer, etter at deres krav om å få opphevet suspensjonene ble avvist både i namsretten og lagmannsretten. Saken vil dermed ikke bli behandlet i Høyesterett.

Kjæremålsutvalgets tre dommere, Georg Fr. Rieber-Mohn, Gunnar Aasland og Jens Edvin A. Skoghøy mener lagmannsretten har tolket loven riktig, og at det ikke har vært feil ved saksbehandlingen.

Denne kjennelsen gjaldt en begjæring om midlertidig forføyning, der saksbehandlingen er raskere enn vanlig. Nå åpner de suspenderte for å gå til ordinært søksmål, der byretten er første instans. Dette avhenger blant annet av hva som skjer på Oslo Frps nominasjonsmøte lørdag, der suspenderte Dag Danielsen stiller som kandidat.

Prinsipp

Advokat Per Danielsen representerer Frp-erne Svein Arne Nordølum og Nils Christian Dahl. Han mener Høyesteretts kjæremålsutvalg har gitt de suspenderte medhold på et prinsipielt viktig punkt.

Ifølge ham legger kjæremålsutvalget større vekt enn de andre rettsinstansene på at medlemskap i et politisk parti er et rettsforhold, og at partiorganenes vedtak må kunne bringes inn for domstolene.

- Det finnes beskyttelse mot overgrep fra partiorganer. Det har de lavere rettsinstansene ikke villet akseptere, sier Danielsen.

Han sier at Høyesterett ikke kan prøve tolkning og anvendelse av partivedtekter og ulovfestede rettsregler. Det vil imidlertid ikke være noe i veien for å få dette prøvet på nytt i lavere rettsinstanser.

Selvstyre

Dette er et av avsnittene i kjennelsen Per Danielsen mener gir de utstøtte prinsipiell støtte:

- Etter kjæremålsutvalgets oppfatning må gyldigheten av vedtak om eksklusjon fra eller suspensjon av medlemskapet i slike partier kunne bringes inn for domstolene til prøvelse. Ved avgjørelsen av hvor langt domstolenes prøvelseskompetanse rekker, må partienes behov for indre selvstyre i politiske spørsmål avveies mot medlemmenes behov for beskyttelse mot overgrep fra partiorganene.

(NTB)>