Oppgjør om bostøtten:

SV: -Regjeringen svikter, flere familier blir fattige

- SV kan spare seg selvgodheten, svarer statssekretær Kristin Holm Jensen (H).

FATTIG-FRYKT: Karin Andersen (SV) frykter at det tøffe boligmarkedet kan føre flere økonomisk utsatte familier ut i fattigdom.   Torbjørn Grønning / Dagbladet
FATTIG-FRYKT: Karin Andersen (SV) frykter at det tøffe boligmarkedet kan føre flere økonomisk utsatte familier ut i fattigdom.   Torbjørn Grønning / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): SVs sosialpolitiske nestor viser til at bostøtten ble lagt om med målsetting om at 150.000 skulle dra nytte av den.

- Nå anslår regjeringen at 100.500 husholdninger vil få bostøtte i 2017 – nesten 50.000 færre enn det som var målet. Dette til tross for at boligprisene nærmest har eksplodert og folketallet har økt, sier Karin Andersen.

Avmaktsfølelse

Hun mener at den vanskelige boligsituasjonen er en av de største sosiale utfordringene samfunnet står overfor.

- Alt for mange mennesker sitter nå med en avmaktsfølelse, fordi de ikke har penger nok til å betale sine månedlige boutgifter. De har ingen andre alternativer enn å søke bostøtte. Billige, alternative boliger er nesten umulig å oppdrive, sier Karin Andersen.

Skaper sosialklienter

Uten gode bostøtteordninger havner flere familier i ei fattigdomsfelle det er vanskelig å komme ut av, frykter hun:

- Konsekvensen blir at vi skaper sosialhjelpsmottakere. For et sted må folk bo. Man kan skjære ned på mye i et familiebudsjett, men tak over hodet må alle ha, sier Karin Andersen.

Årlige justeringer

I Husbankens siste årsrapport heter det at «boutgiftene øker betydelig mer enn økningen av bostøtten, samtidig som gjennomsnittsinntekten går ned».

- SV foreslår derfor at bostøtten må endres. Boutgiftstaket, inntektsgrensen og bostøttenivået må justeres til 2010-nivå. Dessuten må de ulike elementene i ordningen justeres hvert år for å holde tritt med boligpris- og inntektsutviklingen for dem som trenger bostøtte, sier Karin Andersen.

250.000 flere

SV mener at Stortinget under budsjettbehandlingen må legge vekt på følgende fakta:

• Regjeringen foreslår 52 millioner kroner mindre til bostøtte i 2017 enn det som ble bevilget i 2012.

• I samme periode økte boligprisene med 24 prosent på landsbasis. Befolkningen økte med 250.000 mennesker.

Flere mister

Karin Andersen minner om at bostøtte er en ordning for dem som har minst.

- Ved å kutte i dette skaper Norge flere fattige. Regjeringen svikter folk. Omleggingen av uføretrygden vet vi har slått negativt ut. Det har ført til at flere har mistet bostøtten.

Regjeringen vil ikke rette det opp og vil heller ikke sikre bostøtten til dem som sliter med å betale nødvendig boutgifter, sier SV-veteranen.

Utleieboliger

Hun tar til orde for å bygge flere kommunale boliger.

- Vi trenger rimelige utleieboliger som alle kan ha råd til. Samtidig må Husbanken styrkes for å hjelpe folk uten god råd til å kjøpe egen bolig. De som sliter trenger ei bostøtte som reguleres årlig for å holde tritt med økte priser. Flere må få et trygt og rimeligere sted å bo, sier Karin Andersen.

Oppsto med SV

Statssekretær Kristin Holm Jensen (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener SV kan takke seg selv.

- Problemet med manglende prisjustering av bostøtten oppsto da SV satt i regjering, men blir nå løst av Høyre/Frp-regjeringen. Vi har i neste års budsjett foreslått å justere bostøttesatsene slik at de framover vil følge prisutviklingen, sier Kristin Holm Jensen.

Selvgodheten

Hun mener at regjeringen dermed tetter et hull i det sosiale sikkerhetsnettet, slik at flere kan få hjelp til å dekke nødvendige boutgifter.

- Vi har også styrket bostøtten for barnefamilier, og gitt tilskudd til dobbelt så mange utleieboliger som da SV satt i regjering. Vi har i tillegg utvidet bostøtten til også å gjelde for dem som bor i bofellesskap. SV kan med andre ord spare seg den moralske selvgodheten. De har selv ansvar for de problemene de nå er så indignert over, men nå rydder vi opp i det, sier statssekretær Kristin Holm Jensen.