STILLER SPØRSMÅL: SVs justispolitiker Petter Eide.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
STILLER SPØRSMÅL: SVs justispolitiker Petter Eide. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB ScanpixVis mer

SV ber statsråden ta grep: - Vi skal ha likhet for loven, kjønn skal ikke slå inn

Petter Eide (SV) stiller spørsmål til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) etter Dagbladets undersøkelse av 1118 promilledommer.

Dagbladet Magasinet har avdekket at menn straffes strengere enn kvinner i promillesaker. Flere eksperter mener funnene antakelig også gjelder for andre rettsområder.

Stortingsrepresentant Petter Eide (SV) mener funnene er så alvorlige at han har stilt justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) et skriftlig spørsmål om hva han vil gjøre for å unngå at menn og kvinner systematisk dømmes ulikt.

- Stortinget kan selvsagt ikke blande seg i hva domstolene gjør eller eller konkrete domsavsigelser, og jeg mener ikke å kritisere justisministeren. Men det er et alvorlig samfunnsproblem som er avdekket, og da er det Stortingets rolle å sørge for at justisdepartementet jobber videre med dette, sier Eide til Dagbladet.

- Det er et alvorlig samfunnsproblem som er avdekket, og det må få en respons. Hvis vi skal opprettholde et høyt nivå på rettsstaten vår, må vi gripe fatt i problemstillinger som dette. Vi skal ha likhet for loven, kjønn skal ikke slå inn.

Kursing

- Hva kan gjøres politisk med dette?

- Hvis jeg var justisminister, ville jeg umiddelbart satt i gang et arbeid for å vite mer. Gjelder det andre sakstyper? Er det bare kjønn som slår ut, eller kan det være andre variabler også, for eksempel for minoritetsgrupper? Jo mer vi vet, bedre tiltak kan settes inn. Og mye handler om å flytte dette fra det ubevisste til det bevisste. Jeg tror ingen dommere bevisst dømmer menn strengere og kvinner mildere, men det trengs bevisstgjøring, sier Eide.

- Vi må finne årsakene og sette inn tiltak. Vi i SV har foreslått kursing innen justissektoren når det gjelder vold og overgrep, fordi har sett eksempel på lav kunnskap, og noe sånt kan være aktuelt også her, sier den tidligere generalsekretær i Amnesty Norge, Care International Norge og Norsk Folkehjelp som har jobbet med menneskerettighetsproblemstillinger i en årrekke, og som nå sitter i justiskomiteen.

- Kjernen

Justisminister Wara har noen dager på seg til han må svare på Eides spørsmål. Men statssekretær Sveinung Rotevatn (V) skriver i en e-post til Dagbladet at kjønn ikke skal ha noen betydning verken for hva slags straffereaksjon som skal gis, eller for nivået på straffen.

- Utmålingen av straff skal skje på bakgrunn av regler og retningslinjer og ikke på bakgrunn av hva den enkelte dommer anser som rimelig. Det er selve kjernen i den rettsstatlige strafferetten. Det skal ikke tas andre hensyn enn det som loven og rettspraksis gir anledning til, skriver Rotevatn, som selv har juristutdanning.

STATSSEKRETÆR: Sveinung Rotevatn (V).
Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
STATSSEKRETÆR: Sveinung Rotevatn (V). Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix Vis mer

- Samtidig bør ikke reglene for straffutmålingen være for skjematiske. For å gi domstolene anledning til å idømme en straff som er tilpasset det enkelte lovbruddets alvor og utvist skyld, mener jeg det er viktig at dommerne gis en viss skjønnsmargin. Det har vi en lang tradisjon for i norsk strafferett. Men en slik skjønnsmargin åpner også for at det kan gjøres feilbedømmelser, for eksempel ved at noen dommere ubevisst legger seg på et mildere straffenivå for kvinner, skriver Rotevatn.

- Jeg mener det er viktig at slike kjønnsbaserte forskjeller avdekkes slik at aktørene i større grad blir bevisste på faren for at slike utenomrettslige faktorer kan påvirke utfallet av en avgjørelse. Slik bevisstgjøring kan være viktig nettopp for å unngå at en legger vekt på slike hensyn. Domstoladministrasjonen har ansvaret for kompetansetiltak for dommere. Jeg vil anta at temaet vil bli gjenstand for diskusjon i faglige eller andre sammenhenger der dommere møter, skriver statssekretæren.