SV og Frp enige om innvandring

SV og Frp er enige om krav til innvandrere om norskkurs og integrering. Det er ikke lenger rasistisk å kreve at innvandrere skal tilpasse seg det norske samfunnet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norsk innvandringsdebatt er ikke til å kjenne igjen. Nye politiske allianser stiller nye krav til innvandrerne. Samtidig bringes konfliktene til overflaten framfor å bli feid under teppet.

entrum-venstre har tradisjonelt forsvart innvandrernes rettigheter. Nå viser de samme forkjemperne seg fra en ny side.

Æresdrap

Kvinners rettigheter har utviklet seg til noe av en pilar i det norske verdisystemet. De er viktige for vårt selvbilde og likestillingsideal, og har vært særlig vektlagt av venstresiden.

Møtet med en type ekstrem kvinnefiendtlighet som gir seg utslag i æresdrap, omskjæring og tvangsgifte, var en rystende opplevelse for det opplyste Norge.

Det har resultert i en erkjennelse av at respekten for kultur ikke omfatter retten til lemlestelse.

Fadime-drapet i Sverige inneholdt hele denne problematikken i fortettet form. Det kom på et tidspunkt da mediene grep fatt i det for alt det var verdt. Representanter for innvandrerne hadde ikke noe valg, de måtte svare for seg på den nasjonale scene - TV. En kunne formelig høre hvordan opinionen dømte innvandrerrepresentanter som nektet for at det var noe som het æresdrap, nord og ned.

Homsekampen er om mulig enda vanskeligere for muslimske miljøer. Lena Larsen fra Islamsk Råd kunne ikke si noe om sitt syn på muslimske homser, for hun hadde aldri hørt om noen!

Det sier seg selv at avstanden til det moderne Norge da må bli stor.

Krav fra SV

Det var noe av en milepæl da SVs to unge stortingsrepresentanter, Heikki Holmås og Inga Marte Thorkildsen sist søndag sto fram med tre krav til innvandrere, backet opp av trusler om sanksjoner: Obligatorisk norskkurs, forsørgerplikt ved gjenforening og inndragelse av barnetrygd når foreldre tar barna ut av skolen.

SV viker heller ikke tilbake for å samarbeide med Frp i innvandringssaker, uanfektet av at Dagsavisen på lederplass kaller dette å tute med ulvene. Heller ikke Aftenpostens leder er imponert over SVs utspill.

Det kan være at lederskribentene bør stikke fingeren i jorda. De to SV-representantene sier det var erfaringene fra Rosenhoff voksenopplæringssenter i Oslo som fikk dem på andre tanker. Lærerne fortalte om en religiøs og kulturell sjåvinisme som gikk nordmenns fordommer en høy gang. For å hindre at barna blir for norske, sendes de til hjemlandet.

Tallrike medieoppslag har utfylt dette bildet: Foreldre møter ikke opp på foreldremøter på skolene og imamene fremstiller det norske samfunnet som råttent.

Eller som forfatteren Ingvar Ambjørnsen skrev i lørdagskommentaren i VG for en tid tilbake: Pakistanerne som kom til Norge hadde ikke noe ønske om å bli integrert. De bygde selv murene rundt seg.

Klima

Noen hevder at debatten bærer preg av islamhets. Dette ble imøtegått av Norges nye medieyndling, Shabana Rehman, som i en Dagblad-kommentar kalte sosialantropologen Thomas Hylland-Eriksen for gammeldags med sin inndeling av verden i «dem og oss».

Rehman har pakistanske foreldre og kom til Norge som toåring. I sitt oppgjør med egen bakgrunn har hun kjempet seg fram til et ståsted som også har noe nytt å tilføre det norske: Det dreier seg om individets rett til å forme sitt eget liv. Bare på den måten kan innvandrere bli nye nordmenn.