OFFENSIVE: SVs klimaprofiler Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken gjør seg kostbare. Her er de på Tøyen torg, utenfor SVs partikontor i Oslo. Foto: Torun Støbakk
OFFENSIVE: SVs klimaprofiler Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken gjør seg kostbare. Her er de på Tøyen torg, utenfor SVs partikontor i Oslo. Foto: Torun StøbakkVis mer

VALG 2017

SV skjerper kravene til Ap og Sp

SV har allerede presentert fem ufravikelige krav for rødgrønn regjeringsdeltakelse. Nå konkretiseres kravlista til Ap og Sp. - Uklokt, mener Sps Marit Arnstad.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): SV fikk lunken respons hos sine politiske samarbeidspartnere da de lanserte fem ufravikelige krav for å delta i en rødgrønn regjering eller inngå samarbeidsavtale med Ap og Sp.

Nå utdyper de et av de kanskje viktigste ultimatumene - nemlig hvordan de vil forplikte en rødgrønn regjering til å kutte 3 millioner tonn klimautslipp i kommende stortingsperiode gjennom et forpliktende nasjonalt klimabudsjett (se tabell).

- Løfter om utslippskutt langt fram i tid har preget norsk klimapolitikk, og felles for dem er at de ikke er nådd eller ligger an til å bli nådd. Det undergraver troverdigheten til klimapolitikken. Derfor vil SV forplikte oss til store utslippskutt i kommende fireårsperiode, sier SV-profil og tidligere leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken.

Inn på tinget

TILTAKVIRKEMIDDELEFFEKT i tonn CO2-ekvivalenter
Elektrifisering personbilerKjøpsavgifter på nye personbiler. Utbygging av ladeinfrastruktur-900.000
Begrense bilbruken i byområdene og fremme kollektiv sykkel og gange.Bymiljøavtaler der staten støtter investering og drift av kollektivtransport mot at byene forplikter seg til god arealpolitikk og bilbegrensende virkemidler. Utbedring jernbane og sykkelveier, og belønningsordning sykkelsatsing i kommuner.-200.000
Kutte utslipp på tvers av sektorerØkt CO2-avgift-200.000
Utfasing fossil varme byggGjennomføre utfasingen som følge av forskriften om forbudet. Utvide forskrift om forbud mot fossil olje fra 2020, til også å gjelde fossil gass, samt gi færre unntak-800.000
Nullutslippssatsing i industrien og utfasing fossil varme industri og erstatte med f.eks biogassEnova. Forskrift om forbud mot fossil varme.-300.000
CO2-fond næringslivets tungtransport, inkludert fiskeri og nærskipsfart.Skre etablering av et CO2-fond for næringslivet etter modell fra organiseringen og finansieringen til NOx-fondet-300.000
Elektrifisering næringstransportEndret engangsavgift for biler med grønne skilter. Lavutslippssoner-200.000
Elektrifisering ferjerLov om offentlige anskaffelser, samt bevilgninger fylkeskommunen-150.000
Nedlegging gasskraft MongstadAllerede vedtatt-250.000
Elektrifisering av Melkøya LNGutbygging av sentralnett og endret utslippstillatelse-600.000
Utslippsfrie anleggsplasserMiljøkrav til anleggsplasser/miljøkrav i offentlige innkjøp-120.000
Effekt av vedtatt biodrivstoffpolitikkOmsetningspåbud supplert med og bærekraftskrav og bransjestandard mot palmeolje for å sikre bedre global bærekraft-1.000.000
Sum-5.020.000

De siste månedene har SV opplevd en liten framgang på meningsmålingene igjen, etter å ha tilbrakt nesten hele stortingsperioden vakende rundt sperregrensa.

Pollofpolls gjennomsnitt av målingene gjort så langt i juli viser at partiet er opp på 4,6 prosent.

Det er 0,5 prosentpoeng bedre enn ved stortingsvalget i 2013, men fortsatt langt unna oppslutninga SV hadde før den rødgrønne regjeringsperioden.

Overoppfyller

Haltbrekken tror SV har tjent på å være tøffe overfor sine tidligere samarbeidspartnere.

- Vi har tjent på å være tydelig, og så er det ingen tvil om at vi nå har et sterkt miljøteam i SV, sier Haltbrekken.

SVs plan for å nå nullutslippssamfunnet inneholder blant annet elektrifisering av ferjer, og næringstransport, en kraftig begrensning av bilbruk i byområder, og økt satsing på elektrifisering av den norske bilparken.

Planen overoppfyller kravet SV tidligere har stilt til Ap og Sp, ved at det legges opp til en beregnet klimaeffekt på 5 millioner tonn i CO₂-kutt.

Villig til å forhandle

- Det betyr også at vi lager en plan tilstrekkelig for å nå Norges klimamål i klimaforliket. Dette er krevende å få til siden utslippskutt tar tid og utslippene nærmest har stått stille denne perioden, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Hun understreker at planen ikke er hogd i stein, og sier SV er villig til å forhandle om de forskjellige tiltakene i planen.

- Det er mulig å gjøre utslippskutt på ulike måter og med ulike tiltak. SV har ett forslag, men er fleksible på å forhandle om andre mulige måter å innfri SVs hovedkrav, sier Kaski.

Sp: Uklokt

Ap-nestleder Trond Giske er forsiktig med å kommentere konkretiseringen fra SV, utover å spørre om ikke «forhandlingene kan vente til etter valget».

- SV må få presentere sin politikk i valgkampen, og så avgjør styrkeforholdet mellom partiene etter valget. Mer enn det er det ikke å si, sier Ap-nestlederen.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad har vært tydelig på at hun ikke liker SVs strategi med å stille krav så lang tid før valget.

- Jeg er helt sikker på at det er mye fornuftig som kan diskuteres innen klima, men synes det er svært uklokt å stille ultimative krav før en eventuell forhandling. Når SV fortsetter å gjøre det, og nå utdyper disse kravene, gjør det at de tar to skritt vekk fra en eventuell regjeringsdeltakelse, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

Kaski i SV mener Senterparti-politikerens uttalelser beviser at SV trengs.

- At Arnstad sier det, viser hvorfor et sterkt SV er den eneste garantien for en ambisiøs klimapolitikk etter valget. Hvis Sp og Ap tar klima på alvor, bør de støtte opp under vår plan, som kutter utslippene i Norge, sier Kaski.