FOR ALLE: Kari Elisabeth Kaski venter sitt første barn, men fikk ikke tidlig ultralyd etter at legen henviste henne til det i uke 13. I stedet gikk hun til en privat klinikk som de fleste andre gravide i Norge. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
FOR ALLE: Kari Elisabeth Kaski venter sitt første barn, men fikk ikke tidlig ultralyd etter at legen henviste henne til det i uke 13. I stedet gikk hun til en privat klinikk som de fleste andre gravide i Norge. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

SV-topp fikk nei til ultralyd. Gikk til det private

Kari Elisabeth Kaski (31) venter sitt første barn. Da fastlegen mente hun burde få ultralyd i det offentlige i uke 13, fikk hun nei fra sykehuset. Da gikk hun til privatklinikk.

- Jeg gjorde det uten skrupler. Jeg hadde muligheten og tilbudet finnes, sier Kari Elisabeth Kaski (31), stortingsrepresentant for SV.

Selv om fastlegen mente Kaski burde få fosterdiagnostikk, var ikke det nok til at sykehuset innvilget søknaden. Gravid i uke 14, valgte da SV-representanten å gå privat i stedet for å klage på vedtaket.

Kaski er dermed en del av statistikken som viser at 70-80 prosent av kvinner i byene benytter seg av privat ultralyd i første trimester. I det offentlige gis tilbudet om fosterdiagnostikk bare til kvinner over 38 år, kvinner som har særlig høy risiko - eller etter konkrete funn på ultralyd eller NIPT i det private.

«Ekstremsituasjon»

Det vanlige tilbudet som går til alle gravide er én ultralyd i uke 17-19. Det mener overlegene på St. Olavs hospital er altfor dårlig. De rykket ut i Dagbladet mandag og ba norske kvinner gjøre opprør slik at alle gravide får tilgang til fosterdiagnostikk mellom uke 11 og 14.

Kari Elisabeth Kaski stiller seg gjerne på barrikadene for saken. SV har programfestet tidlig ultralyd til alle, sammen med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Rødt.

- Jeg ønsket ikke å vente på den ordinære ultralyden i uke 18 og leve med usikkerheten på om alt var bra. I uke 18 er man praktisk talt halvveis i svangerskapet, det ville vært en ekstremsituasjon å finne ut at noe var alvorlig galt da, sier Kaski.

Alt viste seg å være i skjønneste orden på ultralyden hun tok i det private og Kaski er nå i uke 21.

Graviditeten ble oppdaget under spesielle omstendigheter i høst.

- Jeg fikk vite at jeg var gravid omtrent samtidig som statsminister Erna Solberg (H) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) begynte å snakke om endringer i abortloven. Så jeg har vært gravid gjennom hele abortdebatten. Da finner jeg det naturlig å fortelle at det ikke nødvendigvis er så enkelt å få tilgang til fosterdiagnostikk i det offentlige.

KrF: - Ingen helsegevinst

Den politiske situasjonen fram til 2021 er i realiteten at Kristelig Folkeparti har fått vetorett i spørsmål om bioteknologi, siden endringer krever at alle de fire partiene i flertallsregjeringen er enig.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) leder Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og er tydelig overfor Dagbladet at partiet ikke ønsker tidlig ultralyd til alle. Bekkevold advarer også mot at fostre som er levedyktige ved tidlig fosterdiagnostikk vil bli sortert bort.

- Jeg forholder meg til den kunnskapen vi sitter på i dag. Jeg er veldig for at vi skal bruke bioteknologi for å finne metoder som kan hjelpe oss å helbrede. Tidlig ultralyd har ikke i dag en helsegevinst for foster eller mor, slår Bekkevold fast.

Det mener Kaski faller på sin egen urimelighet, all den tid flertallet av kvinner oppsøker tilbudet privat i dag.

- Det er helt utrolig at det har gått så lang tid da norske kvinner får et dårligere tilbud enn i andre land. Jeg mener det har en gevinst når man legger til den personlige belastningen det er for kvinnene som må gjennomgå senaborter, sier Kaski.

- Burde være en selvfølge

Mange aborterer i dag etter uke 18 på grunn av avvik man med sikkerhet ville funnet på fosterdiagnostikk i uke 11-14. På ultralyd i uke 12 vil man med finne manglende hjerne, manglende oppdeling av hjernen, brokk i bukveggen, tarmene ut i fostervannet og forstørret urinblære.

- KrF advarer mot at fosterdiagnostikk til alle vil føre til sortering. Hva tenker du om det?

- Det er provoserende og en måte å stemple landets kvinner på som jeg syns er dypt problematisk. KrF sier rett ut at kvinnene er mest opptatt av egenskaper ved fostre ut fra en nærmest egoistisk følelse av hva man vil ha og ikke ha. Det har KrF ingen forutsetning for å vite noe om. Man må ha tillit til at kvinnen tar valget som er best for seg selv og sin familie, og forstå hva slags belastning det er for kvinnen.

- Hvor lite kunnskap skal du som kvinne ha om din kropp og fosteret du bærer på? Det burde være en selvfølge at det offentlige tilbyr oppdatert teknologi og muligheter både til diagnostikk og behandling. Så skal det være et tilbud, det er viktig å understreke, sier Kaski.

SV-politikeren understreker at det ikke er noe unikt med hennes historie om ikke å få tilgang til fosterdiagnostikk etter henvisning fra fastlege.

- Det er viktig å få fram at det ikke er så lett å få tilgang til det legene og politikerne sier vi skal ha. Jeg tror det er behov for en realitetsorientering. Det personlige er politisk. Jeg tror det er viktig å løfte det opp og snakke ut fra personlige erfaringer, sier Kari Elisabeth Kaski.

Ullevål: Ikke kapasitetsproblemer

Professor i medisin ved Universitetet i Oslo Guttorm Haugen er avdelingsleder for Fostermedisinsk avdeling ved Ullevål sykehus.

Haugen uttaler seg på generelt grunnlag og ikke Kaskis henvisning.

- Reglene er relativt klare, du må ha visse kriterier for å få tidlig ultralyd ved et fostermedisinsk senter, som det er fem av i Norge. Det er på helt klar indikasjon. I hovedtrekk går dette ut på at det foreligger en forøket risiko på at noe kan være galt, sier Haugen til Dagbladet.

Haugen avviser at det er kapasitetsproblemer ved fostermedisinsk senter.

- Det er ikke sånn at pasienter som har rett til undersøkelser ifølge loven, blir avvist.

- Hvordan er det med uro, er det grunnlag for å bli undersøkt hos dere?

- I dag har vi ikke anledning til å ta imot pasienter bare fordi de er urolige for svangerskapet. Hvis pasienten er urolig for svangerskapets vekst og utvikling er dette indikasjon for å få utført ultralydundersøkelse i den generelle svangerskapsomsorgen, men ikke for å få utført fosterdiagnostisk ultralyd, det vil si ved et av de fem fosterdiagnostiske sentrene. Helsedirektoratet har uttalt at det kanskje kan være en indikasjon for å få utført fosterdiagnostisk ultralyd ved uro hvis denne uroen er spesielt uttalt, det vil si i helt spesielle tilfeller, sier professor Guttorm Haugen til Dagbladet.