BARNAS MINISTER:  I dag kom Inga Marte Thorkildsen med en avsløring fra den kommende barnevernsinnstillingen som vil komme om en ukes tid: Barnas rettigheter skal gå først, i større grad enn i dag. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet
BARNAS MINISTER: I dag kom Inga Marte Thorkildsen med en avsløring fra den kommende barnevernsinnstillingen som vil komme om en ukes tid: Barnas rettigheter skal gå først, i større grad enn i dag. Foto: Thomas Rasmus Skaug / DagbladetVis mer

SV vil la barna gå foran foreldrene

- Vi har for mange eksempler der barnevernet har grepet for seint inn, sier barneminister Inga Marte Thorkildsen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

LILLESTRØM (Dagbladet): I dag slapp barne- og familieminister Inga Marte Thorkildsen nyheten om at barnas beste skal veie tyngre enn foreldrenes rettigheter.

- I dag kan jeg avsløre at vi innfører et nytt prinsipp i barnevernet. Det prinsippet er det som Magne Raundalens utvalg foreslo: Et prinsipp som skal ta utgangspunkt i om barnet har det bra og vokser opp i omgivelser som støtter barnets utvikling. Det biologiske prinsipp skal ikke hindre barn i å vokse opp i omgivelser som trygger barnet. Mors og fars rett til å være foreldre skal ikke gå på bekostning av barns rett til trygghet, sier Thorkildsen i sin tale til et fullsatt SV-landsmøte på Thon hotell på Lillestrøm i morges.

Lang tid før hjelp Barneministeren er vag når det gjelder hvordan det nye prinsippet i barnevernet skal endre barns hverdag. Men viser til at hun har fått klare meldinger fra folk i barnevernet om at barn som har vokst opp i ustabile og vanskelige familieforhold melder om at det har tatt alt for lang tid før de har fått hjelp.

- Utgangspunktet nå skal være at barnas trygghet vil veie tyngre enn barnas biologiske tilknytning til foreldre i barnevernssaker. Mors og fars rett til å være foreldre skal ikke gå på bekostning av barns trygghet. Barnevernet må kunne gripe inn raskere, sier Thorkildsen.

Det nye prinsippet for barnevernet omtaler Thorkildsen som «prinsippet om tilknytnings- og relasjonskvalitet». Men hva betyr det egentlig?

- Dagens prinsipper er barnets beste, det minste inngrepsprinsipp og det biologiske prinsipp. Det er bare barnets beste som har en tydelig lovmessig regulering. De øvrige prinsippene er fastslått i stortingsmelding 40 av Bondevik 2. Nå samler vi prinsippene, inkludert det nye, gjennom stortingsmeldinga om barnevernet som kommer, melder Thorkildsen videre.

- Ikke fungert
Barnevernsministeren støtter seg på en NOU-rapport som ble lagt fram fra et utvalg som barnepsykiateren Magne Raundalen ledet i 2011.

- Vi foreslår systemendringer som gjør at barnevernet kan gå inn og iverksette tunge tiltak i familien raskere enn i dag. Hittil har det bare vært to pålagte tiltak i familier som ikke har fungert bra: Tilsyn og dagtilbud. Ellers kan foreldre avslå all andre tiltak, sier Raundalen og fortsetter:

- Ti prosent av barn vokser opp i hjem med tvilsom foreldrepraksis, og det kan dreie seg om rus eller psykisk helse. Vi må ha et system som kan hjelpe til når det biologiske systemet ikke fungerer, sier Raundalen.

Frykt skader iq Raundalen og hans utvalg fikk også mandat til å fremme ny forskning. Her kommer det fram at å vokse opp i frykt og ustabilitet kan gi store skader på barn.

- Frykt og ustabilitet er veldig skadelig for barn og kan skade hukommelsesfunksjonen. Barn mister mange iq-poeng å leve med frykt, hvis de opplever fysisk eller psykisk straff. Vi så at barnevernet hadde for små og lite virkningsfulle tiltak i tre år, før de kan gripe ordentlig inn. Vi ønsker derfor iverksettelse av tunge tiltak for å redusere at barn lever under uakseptabel foreldrepraksis, sier Raundalen.

Han viser til at styrking av barnas rettigheter har blitt gradvis styrket de seinere årene.

Raundalen gir samtidig råd til barnevern og regjering om at det ikke hjelper med tidlig inntreden av barnevern hvis ikke fosterhjems-ordningen blir mer stabil og velfungerende enn i dag.

• Du kan følge SVs landsmøte direkte her.