Svært fornøyd Stoltenberg

Ap-lederen mener forliket betyr at budsjettet trekkes i riktig retning.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg er svært fornøyd med at det ble et budsjettforlik med regjeringspartiene. Han mener at forliket betyr at budsjettet trekkes i Arbeiderparti-retning.

På en pressekonferanse i Stortinget søndag kveld mente partilederen at budsjettet også stanser høyredreiningen i norsk politikk.

- Vi er glade for dette forliket, både fordi det gir mer Arbeiderparti-politikk på viktige områder som kampen mot arbeidsledigheten, i kampen for å styrke sykehusene og helsevesenet og i arbeidet for en bedre skole, sa Stoltenberg.

Godt politisk innhold

Han mener at budsjettet har et godt politisk innhold som trekker budsjettet i Arbeiderparti-retning.

- Vi er også glade fordi det på en del viktige områder stanser og bremser høyredreiningen i Norge, spesielt i arbeidslivet. Der er det forslaget om midlertidige ansettelser, kutt i avtalefestet pensjon og forslag om innstramming i permitteringsreglene som enten er trukket tilbake, utsatt eller satt til side inntil videre, sa Stoltenberg og understreket at det var viktig å få stoppet disse forslagene.

- Det betyr økt trygghet for norske arbeidstakere og lønnstakere, slo han fast.

Mindre innflytelse for Frp

Jens Stoltenberg er også krystallklar på at det historiske forliket betyr mindre innflytelse i norsk politikk for Fremskrittspartiet.

- Dette innebærer at Fremskrittspartiet får mindre makt i norsk politikk. Det betyr at vi får mindre høyrepolitikk, siden Frp har vært for disse forslagene som ville skapt økt utrygghet for norske arbeidstakere. Frp har alltid prioritert lavere skatt framfor bedre skole, bedre eldreomsorg og de tingene vi har fått gjennomslag for i dette budsjettet, sa Stoltenberg

Bred enighet

Ap-lederen understreket at det forut for budsjettforliket hadde vært en omfattende prosess innad i partiet med møter både i Stort ingsgruppa og sentralstyret helt siden budsjettet ble lagt fram.

- Det som ble klart var at det var tilslutningen til ideen om at vi kunne lage et forlik med regjeringen, men at forutsetningen var at vi hadde et veldig tydelig og klart politisk grunnlag for forliket, sa Stoltenberg.

Grunnlaget ble laget slik at Arbeiderpartiet både kunne ta et forlik på det, men også forsvare et brudd i budsjettforhandlingene hvis de ikke fikk gjennomslag for sine krav.

Svir for Høyre

At det er Høyre som har måttet tåle mest «juling» i budsjettforhandlingene var Stoltenberg helt klar på.

- Høyre har måttet trekke forslag som de har vært veldig opptatte av å få gjennomslag for, som for eksempel forslaget om midlertidige ansettelser, og de har måttet gi avkall på skattelettelser. Vi er glad for at Høyre har strukket seg langt for å få til en avtale og at dette er et budsjett med langt mindre Høyre-profil enn det budsjettet som de la fram.

Stoltenberg selv er mest fornøyd med at Arbeiderpartiet har oppnådd å styrke kampen mot arbeidsledigheten og at de nå har fått satt på skinner en ny, stor skolereform som vil gi flere undervisningstimer også for de minste barna fra neste høst.

KrF nærmere sentrum

At regjeringen Bondevik kom til enighet med Arbeiderpartiet tolket han som en bekreftelse på at Kristelig Folkeparti har mer å hente på et samarbeid med sentrum/venstre og Arbeiderpartiet enn med Høyre og Fremskrittspartiet.

- Dette styrker ideen om at Kristelig Folkeparti bør samarbeide mot Arbeiderpartiet, mente Ap-lederen.

(NTB)

<B>FORNØYD MED FORLIKET: Jens Stoltenberg.