- Svært mange sosialklienter er narkomane

Guri Ingebrigtsen sier at svært mange av landets 126 200 sosialhjelpsmottakere er stoffmisbrukere og at de ikke trenger mer penger. Sosialministeren gir en oppsiktsvekkende forklaring på hvorfor sosialhjelpsmottakere blir «fratatt» både barnetrygd og kontantstøtte.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sosialministeren lei seg for å ha såret

13. februar 2001 sendte sosialminister Guri Ingebrigtsen ut et rundskriv til alle landets kommuner om hvordan sosialhjelpen skal beregnes.

Veiledende sosialhjelpssatser for enslige er 3880 kroner pr. måned. Tillegg pr. barn under fem år er 1250 kroner.

Trekkes fra

Men ifølge rundskrivet skal både barnetrygd og eventuell kontantstøtte trekkes fra. I motsetning til alle andre foreldre i landet skal ikke sosialhjelpsmottakerne få kontantstøtte og barnetrygd i tillegg til sin inntekt.

- Som sosialminister i en Arbeiderpartiregjering, er du stolt over disse veiledende sosialhjelpssatsene dere har utarbeidet?

Nøkternt liv

- Jeg er fornøyd med at vi for første gang har lagt fram statlige retningslinjer for sosialhjelp. Det er mulig å føre et nøkternt liv på disse satsene vi har lagt fram. Sosialhjelp er hjelp i knipetak, og vi har mange andre tiltak som skal hjelpe folk ut av sosialhjelpen, sier Ingebrigtsen til Dagbladet.

Sosialministeren mener at Dagbladet har utlagt sosialhjelp til å være en eller annen trygdeytelse, mens den skal bare være for kort tid. På denne bakgrunn mener sosialministeren at det er penger nok.

Narkomane

Men det Ingebrigtsen ikke sier, er at tallene til Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 75 prosent av sosialhjelpsutbetalingene er til langtidsklienter. Disse utgjør 37 prosent av alle de 126200 (i 1999) sosialhjelpsmottakere i Norge.

- Det er mange som går på sosialhjelp over lengre tid. De må klare seg med dine «korttidssatser». Bør du ikke gjøre noe for disse?

- Vi gjør mye for disse. I mange kommuner får de ekstraytelser. Men nå skal du huske på at svært mange av de som får sosialhjelp også er stoffmisbrukere. De har en betydelig mengde penger mellom hendene sine, men de har ikke penger til hus og mat. Problemet løser vi ikke bare med å heve ytelsene. Om de får 1000 kroner mer i måneden, er det ikke det som bidrar til å heve livskvaliteten deres. Det viktigste er ikke selve sosialstøtten, men å få dem ut av en sosialhjelpssituasjon, fastslår Ingebrigtsen.

Må være lave

Spørsmålet nå er hvordan det politiske Norge reagerer på at sosialministeren stempler så mange sosialhjelpsklienter som rusmisbrukere som ikke vil bruke pengene på «fornuftige ting.»

De veiledende sosialhjelpssatsene regjeringen har fastsatt blir regnet som så lave at flere kommuner mener de er uforsvarlige.

Det betyr at blant annet det Høyre-styrte Oslo har satt høyere satser. Likevel forsvarer sosialministeren egne beregninger:

- Vi kom fram til et beløp som det går an å anbefale. Så er det opp til kommunene å vurdere den enkelte situasjon. Mange kommuner lå lavere tidligere, forklarer sosialministeren.

Ingebrigtsen er i tillegg redd for at sosialhjelpssatsene skal blir for gode.

- Vi må hjelpe folk ut av sosialhjelpen. Er den for gunstig, vil det være noe som holder folk igjen. Det er en av de tingene som gjør at dette skal være en lav ytelse.

For gode

- Men det kan da ikke være noen fare for at 3880 kroner i måneden er for gunstig?

- Det har jeg faktisk regnet en del på og sammenliknet mot hva det vil si å jobbe i kassa på Rimi. Hvis mor og far er på sosialhjelp og familien har flere barn, ville barnetrygd og kontantstøtte sammen med sosialhjelpen utgjort en betydelig sum. Det ville være galt dersom sosialpengene hadde blitt mer enn en vanlig lønn. Det er en av grunnene til at barnetrygd og kontantstøtte ikke skal gis i tillegg til stønaden, men legges inn i beregningen over hva familien til slutt trenger, påpeker sosialministeren.