Svake punkter

På nyåret vil Stortingets samferdselskomité plukke gårsdagens telefusjonsforklaring fra hverandre.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tilliten til regjeringen styrket

  • Argumentet Bondevik brukte flest ganger i redegjørelsen var å vise til intervjuet der styreleder Jan-Åke Kark sa til Telecom Revy 30. september at hans dobbeltstemme ikke kan være utslagsgivende for lokaliseringsvalg ved uenighet mellom de norske og svenske styrerepresentantene. Men spørsmålet er om et intervju med Jan-Åke Kark, som i alle fall Bondevik selv først ble klar over etter at krisen var et faktum, kan bevise at den svenske regjeringen hele tida skulle vært enig med den norske.
  • Bondevik mener at manglende innsigelser fra svenskene på den norske stortingsproposisjonen, der Norges vetorett i lokaliseringssaker fastslås, beviser at regjeringen ikke hadde noen grunn til å tvile på svenskenes oppfatning. Men spørsmålet Stortinget vil vurdere er om ikke Norge burde hatt innsigelser til den svenske proposisjonen som vitterlig har en annen ordlyd når de spesielle avstemningsreglene beskrives.
  • Statsminister Kjell Magne Bondevik bruker høstens omfattende brevveksling mellom samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll og Sveriges næringsminister Björn Rosengren som en dokumentasjon på at Norge ikke hadde grunn til å tvile på svenskenes holdninger. Her mener mange at Bondevik beveger seg på meget tynn is. Både i Høyre og Arbeiderpartiet råder stikk motsatt oppfatning: Brevene viser at det var betydelig avstand mellom de norske og de svenske oppfatningene.