Svarte penger blir hvite

Omfanget av hvitvasking av penger forteller mye om den profittmotiverte kriminaliteten. Ved bruk av nye tjenester som tele- og nettbank kan kriminelle selv overføre penger uten at de berørte finansinstitusjonene medvirker.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kunst, antikviteter og andre lett omsettelige investeringsobjekter er særlig attraktive for personer som har tilegnet seg et ulovlig utbytte, blant annet fordi kjøp og salg av slike objekter i stor utstrekning foregår med kontanter og med mellommenn.

Det samme gjelder omsetning av tradisjonelle luksusgjenstander som biler, båter og smykker.

Pengespill og kjøp og salg av reelle og fiktive bekreftelser på gevinst fra slike spill er fortsatt en enkel og hyppig benyttet metode for anskaffelse av et økonomisk alibi som skal legitimere forbruk og investeringer basert på utbytte fra kriminelle handlinger.

Rapporteringsplikt

Mye tyder på at næringer og yrkesgrupper som har taushetsplikt, stadig oftere trekkes inn i hvitvaskingstransaksjoner.

Dette gjelder særlig advokater, men også eiendomsmeklere og revisorer.

I noen land er taushetsplikten for disse yrkesgruppene delvis opphevet og erstattet med en lovpålagt plikt til rapportering av mistenkelige transaksjoner.

Kontantutbytte fra kriminelle handlinger føres ofte ut av Norge, enten som oppgjør til utenlandske samarbeidspartnere eller som betaling for varer og tjenester som inngår i en kontinuerlig eller organisert kriminell virksomhet.

Utbytteheleri eller hvitvasking skjer fordi kriminelle åpent skal kunne nyte godt av vinningen fra kriminelle handlinger.

Antall hvitvaskingshandlinger vil dermed reflektere omfanget av den profittmotiverte kriminaliteten.

I en sak som Økokrim har jobbet med, ble det avdekket at det også i Norge kan registreres foretak hvor de reelle eierforholdene kamufleres gjennom såkalte offshoreselskaper, altså selskaper som er registrert i skatteparadiser.

Det er blitt åpnet konti i norske og utenlandske finansinstitusjoner, og med utgangspunkt i Norge er det tilbudt ulike former for finansielle tjenester som er benyttet til hvitvasking av penger som stammer fra utlandet.

Ny teknologi

I en trusselvurdering skriver Økokrim at alle tjenester som finansnæringen tilbyr, er egnet til hvitvasking.

På et eller annet stadium omfattes hvitvaskingen av bruk av tjenester fra banker og andre finansinstitusjoner. Kriminelle som er involvert i kontantbasert kriminalitet, vil ofte ha som mål å få utbyttet plassert i banksystemet.

Med hjelp av dagens teknologi kan kriminelle personer selv forflytte pengene i løpet av sekunder til samarbeidspartnere eller til egne bankkonti i andre verdensdeler.

Det betyr at finansinstitusjonene har en begrenset mulighet til å kontrollere hvem som faktisk gjennomfører transaksjonene.

ULOVLIG HANDLETUR: Da bayersk politi stoppet den bulgarske bilen i Passau, rett ved grensen til ØSterrike, finner de titusenvis av tyske amrk. Østeuropeere tar med seg svarte penger til Tyskland for å handle varer. Vel hjemme igjen selges varene på det lokale markedet. Dermed blir pengene hvite.