Svarteper om gass

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Da rakettene gikk til himmels nyttårsaften,

stanset Russland sin forsyning av gass til naboen Ukraina. Grunnen er at de to land, der landenes

politiske ledere ikke kan utstå hverandre, ikke ble enige om prisen Ukraina skal betale for den russiske gassen. Siden da har konflikten mellom Moskva og Kiev spredd seg via gassrørledningene som forsyner EU med russisk gass. Tsjekkia, Ungarn, Polen,

Romania, Bulgaria og Hellas melder alle at forsyningen av gass er blitt mindre. Russland beskylder Ukraina for å tappe gass som skulle til EU, mens Ukraina sier at forsyningsproblemene skyldes at

det er mindre trykk i ledningsnettet og at det er grunnen til at gassen ikke kommer fram.

Uansett vil man fryse i EU dersom de ikke får Russisk gass. 25 prosent av EUs gassforbruk

kommer fra Russland, 80 prosent av denne gassen går i transitt gjennom Ukraina. Russland har tilbudt Ukraina å betale 250 dollar for tusen kubikkmeter gass, mens prisen EU betaler er betydelig høyere, og ligger på 4-500 dollar. Uansett, mye av den russiske gassen kommer ikke fram til EU. I går tropper

representanter for både Moskva og Kiev opp

i Brussel for å forklare sin posisjon. De vil begge unngå å få Svarteper i dette spillet om gass.

Til sjuende og sist handler dette selvsagt om

politikk – og penger. Denne gasskonflikten skjer

i en del av Europa der penger og politikk er vevd inn i hverandre. Ukraina har selvsagt rett i at Russland er beredt til å bruke energi som politisk pressmiddel i en konflikt med naboer – og kanskje ikke bare

naboer. Men landet svekker sitt poeng betydelig ved ikke å godta en pris på russisk gass som er mye mindre enn markedspris. Gårsdagens krav om

å seksdoble prisen for transport av russisk gass

gjennom Ukraina, minner heller ikke mye om en utstrakt hånd. Likevel vil denne konflikten trolig bli løst med det aller første. Verken Russland eller Ukraina ønsker å bli gjort ansvarlige for at

Europa fryser.