Sveaas kastes fra Orkla

Etter en lang, men saklig debatt stemte et flertall i Orklas bedriftsforsamlingen for at Christen Sveaas må gå ut av styret i selskapet, opplyser lederen av bedriftsforsamlingen, Harald Arnkværn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Vedtaket om å fjerne Sveaas som styremedlem ble fattet med ni mot fem stemmer, og det var også i samsvar med innstillingen fra flertallet i valgkomiteen som besto av Arnkværn og Idar Kreutzer.

Mindretallet i valgkomiteen, Elisabeth Grieg, gikk inn for at Kjell Almskog skulle fratre som styremedlem og at Sveaas skulle bli sittende.

Arnkværn sier at det var en helhetsvurdering som gjorde at flertallet i bedriftsforsamlingen kom fram til at Sveaas må gå. Men Arnkværn legger ikke skjul på at et Orkla-styre med Sveaas, Stein Erik Hagen og Hagens tidligere Høyre hånd, Peter Ruzicka, som medlemmer ville ha blitt en for sterk styrekonstellasjon. Hagen, som er en av Orklas største aksjonærer, ble av valgkomiteen enstemmig innstilt som nytt styremedlem og det samme ble Ruzicka.

Effektivitet avgjorde

Arnkværn sier til NTB at det ikke var frykten for konstellasjonen Sveaas, Hagen og Ruzicka som var avgjørende for flertallet da det ble bestemt av Sveaas må fratre.

- Den viktigste begrunnelsen for valget av styresammensetningen var å bedre styrets effektivitet. Det var enighet om at effektiviteten i styrearbeidet må bedres, sier Arnkværn. Men disse uttalelsene innrømmer han indirekte at styrearbeidet i Orkla ikke har vært effektivt nok, og at styremedlemskapet til Sveaas har vært med på å hindre den effektiviteten som flertallet i bedriftsforsamlingen etterlyser.

Etter det NTB forstår var det harde tak på møtet i bedriftsforsamlingen mandag ettermiddag. Sveaas ønsket fortsatt styreplass, og han ga seg ikke uten kamp. I et innlegg til forsamlingen forsvarte han plassen sin. I en pause i møtet kom han ut og var uvanlig meddelsom overfor journalistene som ventet utenfor Orklas hovedkvarter på Skøyen i Oslo. Han sa han hadde håpet på at de som ville kaste ham, hadde en god grunn.

Ut i tåka

- Men det har de ikke, begrunnelsen ligger langt ute i tåka, fortalte Sveaas de frammøtte journalistene.

Sveaas uttrykte overraskelse over å bli fjernet midt i en styreperiode, og han ga også uttrykk for at han ikke så noe problem i å sitte i styret sammen med Stein Erik Hagen. Sveaas avviste at han er så samkjørt med Hagen at det er grunn for andre aksjonærer til å føle frykt.

Overfor pressen begrunnet Sveaas sitt ønske om styreplass med at det er interessant å sitte i styret til et så viktig selskap i norsk næringsliv.

- Jeg er jo Orklas største private norske aksjonær, sa Sveaas til journalistene.

Elisabeth Grieg sier at Sveaas har vært et viktig styremedlem i Orkla.

- Jeg synes ikke at det var tungtveiende grunner nok til å kaste ham. Min helhetsvurdering var at en konstellasjon mellom Sveaas, Hagen og Ruzicka ikke er tungtveiende nok til at Sveaas måtte gå, sier hun til NTB.

(NTB)

FJERNET: Christen Sveaas fjernes fra Orkla-styret.