Svekket - men ikke på grunn av sykdom

For første gang på 25 år kunne statsminister Kjell Magne Bondevik i går lede en sentrumsregjering under Stortingets offisielle åpning. Men noen dager før regjeringen legger fram sitt første statsbudsjett, mener bare 37 prosent av velgerne at statsminister Kjell Magne Bondevik gjør en god jobb.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det viser en fersk MMI-måling utført for Dagbladet.

Det er en skikkelig nedtur etter formtoppen i januar, da sentrumsregjeringen feiret sine første 100 dager og 60 prosent av befolkningen mente Bondevik gjorde en god jobb.
Bondevik var i går preget av stundens alvor og ga uttrykk for at han syntes det var godt å være i gang igjen - både på egne vegne og på Stortingets.

- Det blir en tøff høst - men jeg tror vi overlever, sa Kjell Magne Bondevik.

Statsministeren har møtt veggen på mer enn én måte de siste månedene. Men en liten trøst er det kanskje at det ikke er sykdommen og sykefraværet som er avgjørende for velgernes svekkede tillit til Bondevik som statsminister.

I MMI-målingen svarer bare 19 prosent at sykdommen har svekket Bondevik som statsminister.

Ingen sympatibølge

Men Bondeviks åpenhet omkring sin depressive reaksjon og hans håndtering av situasjonen første dag tilbake på jobb har heller ikke gitt noen sympatibølge og økt oppslutning om statsministeren.

56 prosent av de intervjuede velgerne mener Bondeviks sykdom ikke har hatt noen betydning for vurderingen av ham som statsminister.

Målingen er gjennomført etter Bondeviks friskmelding, blant 969 intervjuede i perioden 28. til 30. september.

Først og fremst er det Arbeiderpartiets velgere som mener sykdommen har svekket Bondevik.

32 prosent, eller nesten hver tredje Ap-velger, mener sykefraværet har svekket Bondevik som statsminister.

Også i KrFs og Kjell Magne Bondeviks hovedmålgrupppe - barnefamiliene - har sykefraværet hatt negativ effekt. 23 prosent - eller nesten hver 4. velger i aldersgruppen 25 til 39 år - mener Bondeviks posisjon er svekket av sykdommen.

Kvinner og KrF

47 prosent av velgerne mener Bondevik gjør en middels jobb, mens 11 prosent mener han gjør en dårlig jobb. I januar var tallene henholdsvis 32 og 4 prosent.

Mens 40 prosent av kvinnene mener Bondevik gjør en god jobb og bare 8 prosent mener han gjør en dårlig jobb, mener 14 prosent av de mannlige velgerne at Bondevik gjør en dårlig jobb. 35 prosent av mennene mener han gjør en god jobb.

Sterkest står Bondevik naturlig nok blant egne velgere. 93 prosent av KrFs velgere mener fortsatt at Bondevik gjør en god jobb som statsminister.

God jobb


I Frp, mener 32 prosent av velgerne Bondevik gjør en god jobb, 51 prosent mener han gjør en middels jobb og 15 prosent mener han gjør en dårlig jobb.

Andelen av Arbeiderpartiets velgere som mener Bondevik gjør en god jobb, er mer enn halvert. Fra 49 prosent i januar til 23 prosent i september.

Sterkest står Bondevik blant velgerne over 60 år og blant velgere med inntekter på under 200000 kroner. I disse gruppene mener henholdsvis 53 og 50 prosent at Bondevik gjør en god jobb.

SVAKERE: Etter snart ett år som statsminister er det bare 37 prosent som mener at Bondevik gjør en god jobb.