Svekket innsats mot økonomisk kriminalitet

Det fastslår Riksrevisjonen i en ny rapport.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet er svekket, blant annet fordi etatene kontrollerer mindre enn før, og fordi etatene samordner kontrollen for dårlig, fastslår Riksrevisjonen i en ny rapport.

Riksrevisjonen har undersøkt fire etaters innsats mot økonomisk kriminalitet i årene 2004 til 2007: Skatteetaten, toll- og avgiftsetaten, arbeids- og velferdsetaten (Nav) og politi- og påtalemyndigheten.

- Ingen av etatene makter å følge opp det de selv har sagt de skal gjøre. Det er kritikkverdig, sa riksrevisor Jørgen Kosmo da han presenterte rapporten for pressen torsdag. Rapporten blir nå sendt over til Stortinget.

Hovedforklaring

Etatenes hovedforklaring på tingens tilstand er at de har vært gjennom store, interne reformprosesser eller omorganiseringer som har tatt tid og krefter.

Riksrevisoren mener denne forklaringen ikke holder som unnskyldning:

Reformene er dårlig planlagt dersom de frembringer svekket saksbehandlingskapasitet, mindre kontrollvirksomhet og flere henleggelser av saker, mener Kosmo.

- En flaskehals

Politi- og påtalemyndigheten framstår som en flaskehals når anmeldte saker skal følges opp, ifølge riksrevisoren.

Han forteller at det hender etater henlegger saker fordi de antar at politiet ikke har kapasitet til å gå inn i sakene.

I politiet viser undersøkelsen at andelen saker som ble henlagt grunnet manglende saksbehandlingskapasitet, økte fra 14 prosent i 2004 til 30 prosent i 2007.

SVEKKET INNSATS: Myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet er svekket, viser en undersøkelse Riksrevisjonen har gjort.Riksrevisor Jørgen Kosmo og avdelingsdirektør Hilde Hamnes er her fotografert på en pressekonferanse torsdag der rapporten ble presentert. Foto: Berit Roald / SCANPIX
SVEKKET INNSATS: Myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet er svekket, viser en undersøkelse Riksrevisjonen har gjort.Riksrevisor Jørgen Kosmo og avdelingsdirektør Hilde Hamnes er her fotografert på en pressekonferanse torsdag der rapporten ble presentert. Foto: Berit Roald / SCANPIX Vis mer

I Oslo politidistrikt førte mangelen på saksbehandlerkapasitet til at andelen henleggelser økte fra 25 til 58 prosent i samme periode.

- Når anmeldte saker ikke blir fulgt opp, kan det virke negativt på viljen til å anmelde straffbare forhold, og det kan igjen stimulere enkelte til å begå lovbrudd, sier Kosmo.

Han minner om at økonomisk kriminalitet påfører samfunnet vesentlige omkostninger, og at det derfor er viktig at myndighetene prioriterer innsatsen på området.


- Har ikke lyktes

Riksrevisjonen konstaterer også at politi- og påtalemyndigheten ikke har lyktes med å inkludere inndraging av utbytte fra straffbare handlinger som et naturlig ledd i etterforskningen av økonomisk kriminalitet.

- Dette er lite tilfredsstillende, heter det i rapporten til Stortinget.

I skatteetaten, toll- og avgiftsetaten og Nav er det gitt instrukser og veiledninger for hvilke lovovertredelser som skal anmeldes til politiet. Likevel varierer det betydelig mellom ulike regionale enheter i samme etat hvilke overtredelser som blir anmeldt, og også hvor store beløpsgrenser som utløser anmeldelse, framgår det av rapporten.

Den avdekker også at antallet bokettersyn foretatt av skatteetaten i 2004-2007 ble redusert med 16 prosent. Riksrevisjonen mener dette er uheldig, fordi bokettersyn er et av de viktigste virkemidlene mot skatte- og avgiftskriminalitet og fordi nedgangen ikke er i tråd med forutsetningene om økt innsats på området.
(NTB)

Svekket innsats mot økonomisk kriminalitet