FRA-LOVEN: Den svenske signalspaningsloven vil kunne medføre overvåking av norske borgere. I en rapport skriver Datatilsynet at den svenske loven vil kunne ha en dempende effekt på ytringsfriheten i Norge. Foto: SCANPIX
FRA-LOVEN: Den svenske signalspaningsloven vil kunne medføre overvåking av norske borgere. I en rapport skriver Datatilsynet at den svenske loven vil kunne ha en dempende effekt på ytringsfriheten i Norge. Foto: SCANPIXVis mer

Svensk overvåking svekker norsk personvern

På tide med en telefon til Söta Bror.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Tidligere i år vedtok den svenske Riksdagen den meget omstridte signalspaningsloven, også kjent som FRA-loven.  

LOVEN GIR Försvarets Radioanstalt (FRA) rett til å overvåke all kabelbåren informasjon som passerer Sveriges grenser. Det gjelder blant annet epost, SMS, webtrafikk, chat, mobiltelefoni og vanlige telefonsamtaler.

Riksgränsen er blitt et farlig sted, skrev jeg da loven ble vedtatt. Den svenske overåkingsloven kan få betydelige konsekvenser også for norske borgere, ettersom store deler av norsk internettrafikk og annen elektronisk kommunikasjon går via Sverige.

I går kom redegjørelsene fra Post- og teletilsynet og Datatilsynet om FRA-lovens betydning for norske borgere, utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Fornyings- og administrasjons-departementet.

Rapportene viser at elektronisk kommunikasjon mellom Norge og utlandet i hovedsak krysser grensen til Sverige, og at kommunikasjonen vil kunne registreres i medhold av den svenske FRA-loven. I noen tilfeller vil elektronisk kommunikasjon mellom borgere i Norge også kunne finne veien via Sverige, og følgelig bli gjenstand for mulig registrering.

DATATILSYNET GÅR LENGST i å advare mot følgene av den svenske loven for norske borgere, om enn i ganske generelle vendinger:

«FRA-loven har virkninger for personvernet i det den potensielt vil kunne ha en dempende effekt på frimodigheten og dermed ytringsfriheten i samfunnet. Tiltaket kan også potensielt influere negativt på utviklingen av normer og perspektiver som pågår i den private sfære og som historisk har vist seg å være viktig for samfunnets utvikling»
, skriver tilsynet i rapporten.

FRA-loven er svært omstridt i Sverige. Etter langvarig press har den svenske regjeringen foreslått en del endringer i loven som blant annet skal stramme inn kriteriene for hva som kan utløse overvåking. Men disse endringsforslagene er foreløpig ikke vedtatt i lovs form, og begge rapportene som ble framlagt i går påpeker derfor at det er uklart hvilke konkrete følger loven vil få for norske borgere.

Men det skulle ikke vært nødvendig for norske myndigheter å vente på eventuelle lovendringer før man etablerer en politisk dialog med broderfolket i denne saken. At lovlydige norske borgere skal måtte frykte å bli overvåket av Söta Brors nettpoliti, er ikke slik det bør være mellom to vennligsinnede naboland.

SAMTIDIG bør myndighetene, slik blant andre bransjeorganisasjonen IKT Norge foreslår, se på strakstiltak for å dempe de potensielle skadevirkningene når loven innføres ved nyttår.

Det kan være tiltak som bruk av krypteringsteknologi, mulige alternative infrastrukturer som kan knytte Norge til internett via andre land, og oppfordring om å flytte norske datalagre ut av Sverige.

Last ned rapporten fra Datatilsynet her (pdf).
Last ned rapporten fra Post- og teletilsynet her (pdf).