Svenskene vil fusjonere børsene i Norden

Eierne av Stockholmsbørsen mener neste skritt for Norex-samarbeidet er en fusjon.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Eieren av Stockholmsbørsen, OM, mener en fusjon mellom partene i den nordiske børsalliansen Norex er neste skritt for å styrke det nordiske børssamarbeidet.

Norex er i dag et samarbeid mellom Oslo Børs, Stockholmsbørsen og børsen i København.

- Et naturlig neste skritt er at vi innen Norex finner former for en fusjon. Om man begynner med en forlovelse er det naturlig å gå videre med et ekteskap, sier styremedlem Bengt Rydén i OM til svenske Finanstidningen. Rydén har tidligere vært sjef for Stockhomsbørsen i flere år.

Eierbegresning

I første omgang ser han for seg en fusjon mellom OM og børsen i København. De to børsene er kommet lengst i samarbeidet og kjenner hverandre godt, mener Rydén.

Oslo Børs skal etter planen privatiseres i år. En fusjon som omfatter Oslo Børs, kan imidlertid bli vanskelig på grunn av eierbegrensningsreglene. Rydén mener imidlertid at det finnes en åpning. Dersom det av strukturelle årsaker er interesse for at Oslo Børs inngår i en større sammenheng, kan den norske regjeringen gi dispensasjon fra hovedregelen om eierbegrensning.

Det er foreslått en eierbegrensning på 10 prosent i Oslo Børs. Regjeringen skal i forslag til revidert nasjonalbudsjett i begynnelsen av mai foreslå hvordan midlene fra nedsalget skal fordeles, og et enedelig vedtak vil bli fattet i juni. Nedsalget vil skje gjennom en prosess rettet mot spesielt utvalgte investorer, for eksempel meglerhusene og finansinstitusjoner i løpet av inneværende halvår.

Helsingforsbørsen står foreløpig utenfor Norex. Rydeén håper på en åpning også her, etter flere år med liten kontakt. Island er også på vei inn i Norex-samarbeidet og det samme gjelder børsene på i de baltiske landene.

- En fusjon kan ikke være vellykket dersom den gjennomføres som en voldtekt, uten at motparten og dens krav på rettferdig behandling respekteres. Det ville ikke blitt akseptert av de øvrige nordiske landene at en børs sluker de andre, sier Rydén til Finanstidningen.