Sverige: 69 rasismedømt på ett år - 6 i Norge på 23 år

I 1998 ble 69 svensker dømt for rasisme. I Norge ble 6 personer dømt for rasisme på 23 år. Nå skal norske jurister og lovmakere til Sverige for å lære hvordan de kan straffe nazister.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norge og Sverige har relativt like regler som regulerer rasistiske ytringer og handlinger. Men mens det i Norge bare er seks personer som er dømt for rasisme siden 1977 ligger naboene i øst atskillig lenger framme. I 1998 ble 591 svensker anmeldt for til sammen 2600 rasistiske lovbrudd, det tilsvarer sju lovbrudd om dagen. Mange av disse lovbruddene var voldsepisoder o.l med rasistiske overtoner.

Men hvis vi ser på loven som er mest sammenlignbar med Norges rasismeparagraf ser vi store forskjeller i hvor hardt slikt slås ned på.

- I 1998 ble 69 personer dømt for trusler mot folkegrupper. 30 fikk fengselsstraffer, sier Sven Granath i Brottsforebyggande Rådet til Dagbladet.no.

Trusler mot folkegrupper kan i Sverige straffes med bøter eller fengsel opp til to år.

Ulik praktisering

Det er ingen stor forskjell på det norske og svenske lovreglene selv om antall straffeforfulgte skulle tilsi det.

- Den mest åpenbare forskjellen ligger i tolkningen av straffeloven. I Sverige har man latt nynazister holde konserter og demonstrasjoner. I det øyeblikket de tar fram nazi-symboler eller gjør nazi-hilsen slår politiet til, forklarer Ørnulf Røhnebæk ved lovavdelingen i det norske justisdepartementet.

I Sverige tolkes loven slik at nazi-hilsen og nazi-symboler er brudd på loven. Der har de også en egen lov mot nazi-uniformer. Loven er fra 1933 men er tatt fram igjen på 90-tallet.

- En slik tolkning er aldri forsøkt i Norge, sier Røhnebæk.

Han er en av de norske lovmakerne og juristene som skal til Sverige og Tyskland for å undersøke hvilke erfaringer de har der. I Tyskland kan også nazistiske organisasjoner forbys. Røhneberg påpeker at nazi-problemet er større i Sverige enn i Norge. En mulig sammenheng er at det er mer sosialt uakseptabelt med slike holdninger i Norge etter andre verdenskrig.

Dette er forbudt i Sverige

LOV I NORGE - FORBUDT I SVERIGE: i Norge er det lov å gå med nazisymboler. I Sverige ville den drapsmistenkte nynazisten Ole Nicolai Kvisler riskert arrestasjon og bøter hvis han gikk med denne jakka. Foto: SCANPIX
LOV I NORGE: Nynazistene marsjerte i Askim med uniformer og symboler.Foto: SCANPIX