- Sverige kan ikke forsvares

Sverige tvinges til å senke ambisjonsnivået, sier svensk forsvarssjef.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sveriges forsvarssjef la torsdag motvillig fram forslag til hvordan hans budsjett skal komme i balanse. Nedskjæringene betyr at Sverige ikke lenger kan forsvares på skikkelig vis, mener han.

Forsvarssjef Håkan Syréns mest drastiske forslag er å avvikle en militær elitestyrke, jegerbataljonen i Arvidsjaur i Nord-Sverige. Han legger ikke skjul på at nedskjæringene etter hans mening vil ramme virksomheten hardt.

- Mindre pengebevilgninger betyr at Forsvaret tvinges til å senke ambisjonene når det gjelder evnen til å måtte omfattende militære operasjoner som truer Sverige, skriver Syréns på Forsvarets hjemmeside. Han advarer også om at Forsvaret i de nærmeste årene ikke vil greie å levere hva myndighetene ønsker, heller ikke oppnå balanse mellom virksomhet og økonomiske ressurser.

Samtidig som regjeringen krever at Forsvaret får styr på pengebruken, ønsker den at Sverige satser mer på internasjonale fredsoppdrag. Dermed er det evnen til å forsvare Sverige mot en ytre fiende som kommer til å lide, mener Syrén.
- Null ambisjoner
I tillegg til at jegerbataljonen forsvinner, må også en rekke utdanningsgrupper og sjøstridskompanier avvikles, ifølge Syrén.

Politikere i Norrbotten, der jegerbataljonen holder til, mener at nedleggelsen viser at Sverige ikke lenger har noen sikkerhetspolitiske ambisjoner i nord. De peker på at de store olje- og gassforekomstene i Barentsområdet gjør det nordvestlige Europa til et sikkerhetspolitisk viktig område, også for EU, ifølge Svenska Dagbladet.

I en kommentar skriver avisen at den svenske forsvarskrisen har utviklet seg til en kamp om prestisje mellom regjeringen og forsvarssjefen, og at det i siste instans er skattebetalerne og den svenske nasjonen som risikerer å bli taperne.

- Finnene lurer på om vi er gale, skal ikke Sverige ha noe forsvar, sier en anonym kilde til avisen.


Jagerflystrid
Syrén har også tidligere gitt tydelig uttrykk for sin misnøye med regjeringens politikk. Blant annet er han imot at Sveriges jagerfly skal oppgraderes slik at de tilsvarer siste modell.

Det er nettopp dette den svenske regjeringen har lovet å gjøre hvis Norge velger å kjøpe det svenske jagerflyet JAS Gripen.

Men Syrén mener at en slik oppgradering blir for dyr og at den rimer dårlig med at Forsvaret må skjerpe inn virksomheten på så mange andre områder.

Forsvarssjefens forslag vil bli fulgt opp av en egen forsvarsstudie fra politikernes side, men denne blir neppe ferdig før i februar neste år.

Den endelige avgjørelsen fattes av Riksdagen.

(NTB)

MÅ KUTTE: Den svenske forsvarssjefen Håkan Syrén vil legge ned en av landets militære elitestyrker, jegerbataljonen i Arvidsjaur i Nord-Sverige.
PRESTISJEKAMP: Det pågår for tiden en kamp om prestisje mellom regjeringen og forsvarssjefen i Sverige.