Svertes av Røkke-advokater

Et hemmelig notat i advokatfirmaet BA-HR beskriver i detalj svært tette økonomiske bånd mellom tidligere helseminister Tore Tønne og Kjell Inge Røkke. Innholdet er så alvorlig at notatet er egnet til å sverte eksstatsrådens troverdighet og integritet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hjalp Røkke

Hevet dobbel lønn

Den mest graverende opplysningen i notatet hos BA-HR, som er Kjell Inge Røkkes advokatfirma, er at Tore Tønne skyldte Kjell Inge Røkke et millionbeløp i form av et lån fra Aker RGI mens han satt i regjeringen som helseminister.

Lånet skulle Tønne ha fått da han var konsernsjef i Norway Seafoods. Først etter å ha blitt konfrontert med innholdet i brevet, sier advokathuset at opplysningen om lånet er feil. Også Kjell Inge Røkke og Tore Tønne avviser blankt at Tønne hadde noe lån hos Aker RGI da han var statsråd. Derimot opplyser Røkke og Tønne at Tønne har hatt et lån på tre millioner kroner fra Aker RGI siden april i år.

I tillegg blir det i notatet redegjort for hvordan Tore Tønne aktivt skal ha arbeidet med å overbevise myndigheter og organisasjoner om at det var riktig å la Røkke-kontrollerte Aker Maritime overta Kværner i fjorårets finansthriller.

Sentrale posisjoner

Notatet er undertegnet av Kjell Inge Røkkes meget erfarne hoffadvokater Anders Eckhoff og Øyvind Eriksen, og er sendt som orientering til blant andre BA-HRs daglige leder, Bjørn Gabriel Reed. Ved siden av å levere juridisk bistand har partnerne Eckhoff og Reed også sentrale formelle posisjoner i Kjell Inge Røkkes finansimperium.

Anders Eckhoff sitter i Kværner-styret. Bjørn Gabriel Reed sitter i Aker RGI-styret.

Bakgrunnen for notatet er at Eckhoff og Eriksen ønsker å redegjøre for hvorfor 1,5 millioner kroner er blitt utbetalt til Tore Tønnes heleide selskap Tønne Consult. Som Dagbladet avslørte tirsdag, har Tønne mottatt millionsummen for konsulentvirksomhet han drev i forbindelse med Kværner-oppkjøpet. Tore Tønne omtaler på en faktura selv utbetalingen som «...delutbetaling av suksesshonorar i forb. m. kjøp av Kværner».

- Aktiv påvirkning

Advokathuset BA-HR spilte en avgjørende rolle da Aker Maritime den 29. november i fjor overtok makten i Kværner. Aksjonærer, ansatte, ledelse og långivere hadde kjempet om kontrollen over selskapet i månedsvis. Røkkes forslag om å slå sammen Aker Maritime (AMA) og Kværner (KVI) engasjerte også politikere og myndigheter.

I denne beinharde maktkampen ble Tore Tønne engasjert som rådgiver. Ifølge notatet var det Tønnes oppgave å gi råd om hvordan saken burde håndteres overfor norske myndigheter. Og engasjementet gikk lenger enn det, skal vi tro advokatene Eckhoffs og Eriksens formuleringer:

«I tillegg arbeidet han selv aktivt for at myndighetene, LO og andre interessegrupper skulle støtte en avklaring som innebar at AMA ble kontrollerende aksjonær i KVI.»

Da Dagbladet snakket med Tore Tønne tidligere i uka - før det interne notatet ble kjent - uttalte han:

- Jeg vurderer alle oppdrag nøye for ikke å møte kritikk. Det er stadig slik at det er spørsmål om å gjøre ting i næringslivet som grenser inn på tidligere arbeid i regjeringen. Det er jeg forsiktig med ikke å gå inn i.

Det har ikke lyktes Dagbladet å få noen ny kommentar fra Tønne.

- Fikk lån

Tønnes godtgjørelse for konsulentjobben skulle ifølge skrivet avhenge av «arbeidets omfang og resultat for AMA». Resultatet ble som kjent at Kjell Inge Røkke vant kampen, og plasserte sin gode rådgiver Tore Tønne som nestleder i Kværner-styret.

Imidlertid dukket det raskt opp et spørsmål om Tønne ville bli regnet som inhabil i saker som omfattet Kværners forhold til Aker RGI eller Aker Maritime, ettersom han hadde utestående honorar etter å ha jobbet for oppkjøpet. Denne problemstillingen ble ytterligere aktualisert av at Tore Tønne skulle ha fått et lån av Aker RGI den gang han var konsernsjef i Norway Seafoods (NWS, 1998- 2000).

I notatet omtales dette på følgende måte: «Som konsernsjef i NWS fikk Tore Tønne et lån fra morselskapet Aker RGI. Da Tore Tønne ble valgt som styremedlem i KVI, orienterte Kjell Inge Røkke oss om de to uoppgjorte mellomværende med Tore Tønne (lånet og godtgjørelsen).»

Rettslig vurdering

BA-HR foretok derfor en rettslig vurdering av habilitetsspørsmålet. Advokatenes konklusjon var at det ikke var fare for at Tønne ville bli inhabil i styrejobben, men de anbefalte likevel «at de to mellomværende ble gjort opp».

Ideen til løsning var svært spesiell.

«Vårt forslag var at Tønne kunne nedbetale lånet med et beløp tilsvarende godtgjørelsen for konsulentbistanden,» heter det i notatet fra Anders Eckhoff og Øyvind Eriksen.

Ifølge notatet ble forslaget fulgt: «Utbetalingen ble foretatt av BA-HR, dels som følge av vår rolle som koordinator i det aktuelle arbeidet og dels for å sikre at beløpet faktisk ble benyttet til å nedbetale lånet fra Aker RGI.»

Tette bånd

Notatet tegner et bilde av en eksstatsråd som har hatt svært tette bindinger til en av landets mektigste finansmenn. Tore Tønne avviser blankt at han i perioden som helseminister hadde noe utestående lån i Aker RGI-systemet. I registeret som gir oversikt over stortingsrepresentanters og regjeringsmedlemmers økonomiske interesser, står følgende under Tore Tønnes navn: «Ingen registrerte opplysninger.»

Å melde inn sine økonomiske interesser er frivillig. Men Tore Tønne var den eneste i Stoltenberg-regjeringen som ikke gjorde det.

Da Dagbladet snakket med Tønne tidligere i uka, ga han denne forklaringen på manglende register-opplysninger.

- Det er riktig at jeg ikke sendte inn det skjemaet. Jeg har ingen annen forklaring på det enn at det var tidkrevende. Men jeg hadde altså ingenting, bare aksjene i mitt eget selskap Tønne Consult. Det var mitt eneste engasjement mens jeg satt i regjeringen. Andre aksjer jeg hadde, solgte jeg da jeg gikk inn i regjeringen.

HJEM FRA BA-HR: Tore Tønne forsvant raskt i drosje fra Aker Brygge i går kveld etter å ha vært i møte med advokater i BA-HR.