Sviende kritikk

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Konstituert helsedirektør Petter Øgar gir permittert helsedirektør Anne Alvik og de ansvarlige for klagesaksbehandling i Statens helsetilsyn sviende kritikk for håndteringen av saken ved Bærum sykehus. Helsetilsynet har sviktet sin rolle som tilsynsorgan, konkluderer Øgar sin gjennomgang av Helsetilsynets håndtering av saken. Stort mer drepende kunne ikke dommen over Alvik og hennes stab være.
  • Ifølge Alviks vikar er det ikke den høyst diskutable holdningen til habilitetsspørsmålet ved valg av sakkyndige og ved avdelingsdirektør Jørgen Holmboes rolle som har vært mest kritikkverdig. Øgar peker på flere andre forhold som bryter med forvaltningslovens krav til forsvarlig saksbehandling og til den måten et tilsynsorgan skal opptre på i en så alvorlig og vanskelig sak.
  • Ønsket om en hurtig avgjørelse er prioritert framfor grundig behandling. Saken ble ikke tilstrekkelig belyst fordi bare én sakkyndig ble oppnevnt i første runde. Spørsmålene til de sakkyndige i annen runde av saksbehandlingen var ikke grundige nok. Bruken av ekstern ekspertise var uryddig, fordi rådene ikke var skriftlig nedtegnet og partene ikke var informert. Og både Fylkeslegen i Akershus og Helsetilsynet blir kritisert for å ha inntatt en for passiv holdning i forhold til å kartlegge omfanget av «terminal sedering» på pasienter ved Bærum sykehus.
  • På punkt etter punkt er det nettopp disse forholdene som er blitt avdekket av mediene, først og fremst av Aftenposten, men som helsedirektør Anne Alvik har benektet inntil det ikke lenger gikk. Alvik klaget over pressens pågåenhet og søkte permisjon med begrunnelse at hun hadde annet å gjøre enn å besvare medienes spørsmål. Vikar Øgar roste derimot mediene for å ha gjort en veldig god jobb.
  • Etter en slik rapport fra den konstituerte helsedirektøren kan Anne Alvik umulig komme tilbake til denne jobben. Allmennhetens tillit til Helsetilsynet som tilsynsorgan har fått seg en alvorlig knekk. En annen helsedirektør må bygge tilliten opp igjen.