Svikt i kommunenes eldreomsorg

7 av 10 har for få sykepleierstillinger, men bare hver femte har en plan for rekruttering.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hovedkonklusjonen til en ny Fafo-rapport som er publisert i dag og som er bestilt av NSF, viser at en betydelig andel av norske kommuner har kommet kort i arbeidet med å sikre kvalitet og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene til eldre.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) etterlyser klare svar fra lokalpolitikerne: Hvordan skal de rekruttere og beholde sykepleiere, hvilke forpliktende mål setter de for rekruttering og kompetanseheving og hvilke virkemidler har de tenkt å bruke.

For en komplett oversikt, les her.

Enorme sprik  

Den beste kommunen, Modalen, har vel 29 sykepleierårsverk pr 100 innbyggere over 80 år i kommunen.

Den dårligste er Granvin, har 3 sykepleierårsverk pr 100 over 80 år.

Det er i alt 102 av landets kommuner som har hatt en synkende sykepleierdekning fra 2003 til 2006.

Rekruttering

MANGLER PLAN: En ny rapport viser at selv om kommunene mangler sykepleiere, er det få som har en plan for hvordan de skal rekruttere. Foto:  Adrian Øhrn Johansen
MANGLER PLAN: En ny rapport viser at selv om kommunene mangler sykepleiere, er det få som har en plan for hvordan de skal rekruttere. Foto: Adrian Øhrn Johansen Vis mer

De færreste kommuner, 1 av 5, har en rekrutteringsplan. Samtidig har nesten halvparten av kommunene problemer med å rekruttere sykepleiere, og 7 av 10 mener de trenger flere sykepleiere.

De fleste kommuner trenger flere sykepleiere med spesialkompetanse innenfor følgende områder: Over 70 prosent trenger flere innenfor demens og geriatri, 60 prosent trenger flere innenfor kreftomsorg og rehabilitering og omtrent halvparten trenger flere innenfor psykiatri og veiledning.

Kompetanseutvikling  

56 prosent av kommunene har en kompetanseplan, mens 28 prosent har andre virkemidler for kompetanseutvikling. De største kommunene kommer dårligst ut, der hver femte helt mangler kompetanseplan eller andre virkemidler.

Fafo mener undersøkelsen tyder på et lite forpliktende planarbeid i mange kommuner. Bare hver fjerde kommune har definerte mål for den medisinske behandlingen. Mange små og mellomstore kommuner har ikke definert hvem som har ansvar for kompetanseplanene. Bare halvparten av planene definerer hvordan sammensettingen og nyrekruttering av kompetanse burde være.

NSF vil påpeke den tilsynelatende manglende sammenhengen mellom forståelsen av at kommunen trenger påfyll av kompetanse, og manglende systematikk i arbeidet med å skaffe slik kompetanse.

Demens

Et eksempel er behovet for kompetanse innen demens.

Hele 72 prosent av kommunene mener de har behov for flere stillinger med spesialkompetanse innen demens. Men bare 14 prosent av kommunene har satt seg mål i en kompetanseplan for hvor mange sykepleiere med slik kompetanse de skal rekruttere, videreutdanne eller på annen måte skaffe til veie.

Stort behov — få planer

Selv om de fleste kommuner erkjenner behovet for flere sykepleiere, er det bare en av fem kommuner som har mål for antall ansatte sykepleiere.

Bare 14 prosent har mål for de ulike sykepleiefaglige spesialiteter, som geriatri, demens eller kreftomsorg.

NSF mener dette er oppsiktsvekkende all den tid ledelsen i så mange kommuner mener de har behov for flere sykepleiere med en spesialutdanning.