Sviktende psykiatri

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Statens helsetilsyn har lagt fram en rapport som avdekker omfattende svikt i behandlingen av barn og unge med psykiske problemer. Undersøkelsen omfatter 83 kommuner og 41 barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og er den grundigste undersøkelsen som er utført på dette området. Den landsomfattende kontrollen viser at tjenestene er uforsvarlige, at samarbeidet mellom ulike deler av helsevesenet svikter, og at planene for behandling og oppfølging er mangelfulle.
  • Rapporten forteller om barn og unge med klare tegn på psykiske problemer som ikke blir fanget opp av skolehelsetjenesten eller ved de psykiatriske poliklinikkene. Det er åpenbart at manglende behandlingstilbud og oppfølging går på livet løs for mange ungdommer som ikke får hjelp i tide. Helsedirektør Lars E. Hanssen karakteriserer da også situasjonen som uakseptabel. Slik kan vi simpelthen ikke ha det. Så dårlig stell kan vi ikke by våre ungdommer. De fortjener all mulig hjelp til et godt liv. Og vi, storsamfunnet, har ikke en ungdom å miste.
  • Debatten om denne uholdbare situasjonen har virvlet opp argumenter om sanksjonsmuligheter, i form av bøter til de kommunene som ikke bruker bevilgninger på en riktig måte. Det har nemlig kommet fram at enkelte kommuner og helseforetak bruker penger som er tiltenkt psykisk syke barn og unge, på andre oppgaver. Det må selvsagt ikke skje. Men å ilegge kommuner og helseforetak, som begge sliter med svært anstrengt økonomi, bøter, virker ikke formålstjenlig, for å si det mildt.
  • Derimot må den såkalte psykiatrisatsingen tas på alvor i alle ledd, og trappes opp av den regjeringen som nettopp nå har avsluttet sin første konferanse om statsbudsjettet for neste år. SVs tidligere nestleder Inge Ryans åpenhet om sin sønns selvmord har gitt både politikere og allmennhet dypere forståelse for hva dette virkelig dreier seg om. Vi tar for gitt at Statens helsetilsyns omfattende kartlegging av tilstanden i barne- og ungdomspsykiatrien er første skritt mot en forbedring som vil komme både de med hjelpebehov og resten av samfunnet til gode.