Svikter momsløfte

Forbrukerrådet ber Kristin Halvorsen svare på hvorfor hun ikke hever grensa for varer du kan importere momsfritt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dag kan du bestille varer fra utlandet på postordre eller over Internett for inntil 200 kroner, uten å måtte betale moms og tollgebyr i Norge.

200-kronersgrensa har stått uforandret siden 1975.

 Holdt ikke løftet
Før valget tok dagbladet.no en gjennomgang av hva de ulike partiene mente om momsgrensa på importvarer fra utlandet. Alle de tre partiene i den rødgrønne regjeringen var for å heve grensa. Men Kristin Halvorsen lot grensa bli stående på 200 kroner i sitt budsjett for neste år.

Nå reagerer Forbrukerrådets direktør Erik Lund-Isaksen.

«Forbrukerrådet ønsker at regjeringen går inn for en heving av tollgrensen i tråd med de løfter som ble gitt av regjeringspartiene før valget, og at den nye grensen minimum blir satt til en økning tilsvarende konsumprisindeksen», skriver direktør Lund-Isaksen. Han har regnet ut at dersom beløpet hadde vært justert i tråd med øvrig prisstigning i samfunnet siden 1975, ville den vært på 846 kroner i dag.

 -  Ingen lovte at en heving av grensa skulle skje med en gang, sier informasjonsrådgiver i Finansdepartementet, Anders Lande. 
-  Den nye regjeringen har bare sittet i tre uker. På den tida har mye blitt gjort, men toget er nok gått for heving av grensa for fortolling i denne omgang, fortsetter Lande.
-  På den annen side har de rødgrønne fire år på seg, og heving av grensa kan for eksempel komme med i neste års statsbudsjett. Eller året etter det.Skulle det blitt gjort noe med saken nå, måtte den blitt tatt opp i budsjettbehandlingen i finanskomiteen, noe som ville vært veldig uvanlig, sier rådgiveren. Arbeiderpartiet foreslo allerede i fjorårets alternative budsjett å øke grensa til 1000 kroner, noe det er stort flertall for på Stortinget.

Dobbel moms
Forbrukerrådet peker også på at norske forbrukere kan ende opp med å betale dobbel moms når de bestiller varer for mer enn 200 kroner. Innenfor EU er det ikke noe system for å trekke fra moms på varer som sendes ut. Dermed risikerer norske forbrukere med å betale moms og avgifter både i avsenderlandet og i mottakerlandet. På toppen av dette kommer det norske tollgebyret.

FØR OG ETTER:Før valget lovet de rødgrønne å heve avgiftsgrensen. Men som finansminister holder Kristin Halvorsen den avgiftsfrie importgrensa uendret i statsbudsjettet.
REAGERER: Forbrukerrådets direktør Erik Lund-Isaksen.