Svikter psykisk syke

Psykisk syke flyktninger, asylsøkere og innvandrere med språkproblemer får dårligere hjelp enn syke nordmenn. Halvparten av kommunene svikter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Helsetilsynet kartla i fjor helsetjenestene til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente i samtlige norske kommuner. Rapporter fra 19 av kommunene er nå klare. Halvparten har ikke gode nok systemer.

Oslo er verstingen.

I bydel Søndre Nordstrand beskrives 20 prosent av beboerne i asylmottaket som tunge psykiatriske pasienter, og 4- 5 personer anses å være truende eller farlige. I rapporten heter det at hjemmesykepleiere føler seg utrygge i mottaket utenfor miljøpersonalets arbeidstid. Det påpekes også at pasienter skrives raskt ut fra spesialisttjenesten.

I Trondheim påpeker helsetilsynet at ressursene er knappe og at det er uklart om syke får nødvendig hjelp fordi journalføringen er for dårlig.

Bakerst i køen

Fungerende helsedirektør Geir Sverre Braut vil ikke kommentere funnene før samtlige kommuner har levert rapporter.

Den 40 år gamle somaliske mannen som tirsdag drepte Terje Mjåland (23) på trikken, var utskrevet fra Ullevål fire dager før. Fylkeslegen i Oslo og Akershus har forlangt en redegjørelse fra sykehuset.

- Køen i psykiatrien er lang. Flyktninger når ofte ikke opp. Mange blir sendt mellom institusjoner og får ikke helhetlig behandling. Helsevesenet trenger egne enheter for å utrede og behandle flyktninger, sier Nora Sveaas, seksjonsleder for flyktninghelse i Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

- Vi har sett flere eksempler på at også etnisk norske med akutte psykiske problemer kan bli utskrevet for tidlig. Pasienten tvangsinnlegges, medisineres, det akutte problemet dempes, pasienten skrives ut. Ofte kan det være lettere for innfødte nordmenn å få oppfølging, sier Bjarte Stubhaug, psykiater og leder for Norsk Psykiatrisk Forening.

Ifølge Stubhaug er kapasiteten i norsk psykiatri for dårlig. Pasienter som snakker lite norsk og som i tillegg må ha behandling for mer enn ett problem, krever ekstra innsats fra behandlerne.

Ber om hjelp

Styremedlem Hamsa Mohamed i Somalisk Velferdsforening har flere ganger hjulpet psykisk syke til behandling.

- Pårørende har kommet og bedt om hjelp. Vi kan hjelpe med å finne leger eller hjelpe med språket. Men det virker som om nåløyet er trangt. Vi har sett at folk kan bli tvangsinnlagt en dag og skrevet ut to dager etter, sier Mohamed. -

Mange psykisk ustabile isolerer seg. De vil ikke ha kontakt med helsevesenet, ikke snakke med leger. Noen har vonde minner fra krig. Flere sliter med familieproblemer. Vi oppmuntrer folk til å komme hit. Det er bedre å ha noen å snakke med, sier han.