Sviktes av gasskraft-kildene

Miljøvernminister Siri Bjerke presses fra skanse til skanse i gasskraftsaken. 10. oktober sa hun til Stortinget at regjeringen var på trygg grunn rettslig og miljømessig da den omgjorde utslippstillatelsen. Nå møter hun motbør også ved Frisch Senteret, som er utpekt som regjeringens viktigste kilde i saken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Før helga sa forskningssjef Torstein Bye i Statistisk Sentralbyrå (SSB) til Dagbladet at det er mest sannsynlig at to norske gasskraftverk vil øke CO2-utslippene i Europa. Da svarte miljøvernminister Siri Bjerke at regjeringen ikke bygde sin konklusjon på SSBs utredning alene. Hun viste til at en annen rapport fra Frisch Senteret konkluderte annerledes.

- Regjeringens beslutningen er fattet etter en samlet vurdering av alt materialet, sa Bjerke til Dagbladet. Nå viser det seg at Frisch Senterets rapport heller ikke kommer til en klar og entydig konklusjon om at norske gasskraftverk fører til reduserte CO2-utslipp i Europa.

Usikkerhet

Overfor Dagbladet peker forsker Rolf Golombek ved Frisch Senteret på at slike utredninger ikke kan gi entydige konklusjoner.

- Som forsker gjør jeg mitt ytterste for å levere faglig gode rapporter, og jeg har ingen intensjon om å debattere med statsråden. Men jeg vil peke på at det alltid knyttes usikkerhet til slike analyser, sier han og viser til punkt 14 i senterets utredning. Der slår forskerne fast at det hefter så mange usikkerhetsmomenter til flere sentrale faktorer at «våre resultater (må) vurderes som usikre. Dette tilsier at resultatene bør benyttes med varsomhet».

For øvrig viser det seg at høringsnotatet fra Olje og energidepartementet, der Frisch Senterets utredning omtales, har utelatt nettopp punkt 14.

- Ikke dekkende

Når Siri Bjerke den 10. oktober omtaler gasskraft-saken fra Stortingets talerstol, sier bruker hun ikke Frisch Senterets konklusjoner med «varsomhet». Derimot sier hun at de ledende norske fagmiljøene som har utredet gasskraft-saken, er kommet til «at den mest sannsynlige utvikling er at de samlede utslippene av CO2 fra det nordiske og nord-europeiske markedet blir redusert».

Og videre: «Når vi i avgjørelsen har bygget på den beste kunnskapen og de ledende utredningsmiljøene på området, må dette være rettslig holdbart.»

SV-leder Kristin Halvorsen reagerer sterkt på sakens utvikling.

- Siri Bjerke bør snarest komme til Stortinget og forklare seg, sier Halvorsen.

Bellonas jusekspert Jon Gauslaa, som samtidig er en av landets fremste i miljø-rett, sier til Dagbladet at statsrådens uttalelser i Stortinget er drøy kost.