Svindlet for 35 mill.

Et meklerforetak i Oslo skal ha svindlet Kreditkassen for 35 millioner kroner. Men på tross av medhold i namsretten, nekter den statseide banken å anmelde forholdet. Den påståtte gjerningsmannen er kjent.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bak lukkede dører i bankens hovedkontor i Oslo gjøres alt for å holde saken unna offentligheten. - For oss framstår dette som et rent bedrageri, og bør derfor bli gjenstand for politietterforskning. Bare på den måten kan vi finne ut hva som faktisk har skjedd, sier Jon Gundersen, skadesjef i Kreditkassens forsikringsselskap Gjensidige. I en arrestbegjæring til Oslo namsrett bruker Kreditkassen og bankens forsikringsselskap, Gjensidige Skadeforsikring, meget sterke uttrykk for å karakterisere en svært avansert handel hvor eksport av frossen laks spiller hovedrollen. Beskyldningene rettes mot et navngitt meklerforetak i Oslo. I arrestbegjæringen heter det blant annet at «svindelen har påført Christiania Bank og Kreditkasse ASA (...) et tap på i underkant av NOK 35 500 000,-»

Medhold

Gjensidige Skadeforsikring har anmeldt forholdet til Økokrim. Kreditkassen nekter å kommentere ethvert forhold rundt den svært pikante transaksjonen, som har kostet banken 35 millioner kroner. I Namsretten fikk Kreditkassen og Gjensidige Skadeforsikring rettens medhold i at det skulle tas arrest i meklerforetaket for 35 millioner kroner. Fordi meklerforetaket ikke ville benytte sin rett til å kreve forhandlinger, var arresten gyldig allerede i september i år.

18 varepartier

I et elleve sider langt dokument, skrevet av advokat Runar Hansen i advokatfirmaet Sander Truyen & Co, står banken og forsikringsselskapet skulder ved skulder i sine beskyldninger mot meklerfirmaet. Grunnlaget for arrestbegjæringen er at Kreditkassen har utbetalt penger «for 18 varepartier på i alt 500 tonn med frossen laks som angivelig skulle være levert til en kjøper i Tyskland. I virkeligheten har disse leveransene aldri funnet sted» .

Historiens største

Hvis beskyldningene er riktige, dreier saken seg sannsynligvis om norgeshistoriens største kjente vareforsikringssvindel. Svindelen har ifølge namsrettsdokumentene foregått ved at meklerfortaket har fått utbetalt mer enn 35 millioner kroner «ved å fremlegge forfalskede dokumenter til dokumentasjon for at leveransen faktisk hadde funnet sted» .

Dokumentfalsk

Det heter videre i arrestbegjæringen: - Det konstateres etter dette at de av (firmanavnet) og (navnet på innehaveren av firmaet) fremlagte skipningspapirer og helsesertifikater er forfalsket. - På dette grunnlag må det konkluderes med at (firmanavnet) og (navnet på innhaveren) og hans medsammensvorne ved dokumentforfalskning har forledet Kreditkassen til å utbetale i underkant av 35 500 000 kroner. I namsretten fikk Kreditkassen og Gjensidige medhold. - Etter de foreliggende opplysninger finner retten det sannsynliggjort at saksøkeren har et krav på kr. 35 750 000 mot de saksøkte. Retten avslutter med å minne om at «saksøkte og enhver annen som rammes av arresten ved henvendelse til namsretten kan forlange at det innkalles til etterfølgende muntlig forhandling om arrestens lovlighet» . Etter det Dagbladet får opplyst har ikke det saksøkte meklerforetaket rettet noen henvendelse til namsretten.