SVs omkamp

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det blir omkamp om den nye bioteknologiloven. Den omstridte loven, som ble vedtatt like før jul, er så uklar på sentrale punkter at selv partiene som utgjør stortingsflertallet har store problemer med å forklare hva de stemte for. Ikke minst har SV slitt med å forsvare at partiet i ledtog med regjeringen har støttet en lov som kan oppfattes som et fordekt angrep på retten til selvbestemt abort.
  • Slik loven er utformet, skiller den mellom ultralyd brukt i fosterdiagnostikk og ultralyd i svangerskapsomsorg. Det er i praksis en innskrenkning av gravides adgang til informasjon om fosteret i perioden kvinner har rett til selvbestemt abort.
  • Reaksjonene har vært sterke, ikke minst fra fagmiljøene, som mener loven er utdatert allerede før den trer i kraft. Loven bygger i stor grad på en ni år gammel konsensuskonferanse, og Den Norske Jordmorforeningen har derfor foreslått at helseminister Dagfinn Høybråten arrangerer en ny og oppdatert konsensuskonferanse. Forslaget støttes av et flertall på Stortinget, deriblant SV.
  • Kristin Halvorsen ser nå at det «kan likevel være behov for dialog med fagmiljøene». Men SV-lederen trengte ikke vente med dialogen til loven var vedtatt. Reaksjonene var langt fra overraskende. De kom allerede i høringsrunden. En telefon til Jordmorforeningen hadde trolig vært nok til å fortelle partilederen at loven i sin nåværende form er et makkverk. Men bedre seint enn aldri.
  • Helseminister Dagfinn Høybråten har derimot aldri vært i tvil om at han har klart å få gjennom en av Europas strengeste bioteknologilover. Det er han stolt av. Men vi er enig med Jordmorforeningen i at selv ikke Høybråten kan leve med at de som skal forholde seg til loven i hverdagen, jordmødre og gynekologer, er så sterkt imot den.
  • En ny konsensuskonferanse bør sørge for at Norge får en bioteknologilov i takt med tida og norske likestillingsidealer. Da må konferansen arrangeres før retningslinjene for hvordan loven skal praktiseres er på plass. Vi regner med at SV denne gangen velger riktig side og bidrar til at det skjer.