Regjeringens AAP-svar får stryk

- Syke folk blir sykere

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) legger 105 millioner kroner på bordet for å løse AAP-floken. Det er langt ifra nok, mener opposisjonen på Stortinget.

KRITISK TIL NY ORDNING: Elin Marie Jahren (40) er selv blitt rammet av omleggingen og mener det ikke er mulig å sette en tidsbegrensning på sykdom. Dagbladet møtte henne under Rødts landsmøte fredag. Reporter: Mats Rønning. Video: Ørjan Ryland Vis mer

- Tiltakene er ikke nærheten av å rydde opp i problemene som regjeringen selv har skapt, sier Arbeiderpartiets Lise Christoffersen til Dagbladet.

Ap-veteranen mener endringene i ordningen med arbeidsavklaringspenger som ble innført i fjor, vil ramme «flere tusen mennesker» de neste årene.

- Det viktigste i denne saken er enkeltmenneskene som rammes. De må avbryte avklaringen og utdanningsløp og blir stående lenger unna arbeidslivet, uten inntekt og med fare for å miste hus og hjem, sier Christoffersen.

- Ut i fattigdom

Det var i et intervju med Dagbladet fredag at arbeidsminister Anniken Hauglie (H) lanserte regjeringens svar på kritikken som har kommet fra flere hold etter omleggingen av AAP-ordningen.

Endringene består, men 105 millioner kroner bevilges i avbøtende tiltak: 15 millioner settes av i revidert nasjonalbudsjett som legges fram på tirsdag, og som skal gå til økt saksbehandling i NAV. I tillegg kommer 90 millioner kroner i økt rammetilskudd til kommunene neste år. Disse pengene skal kompensere for økte utgifter til sosialhjelp, fordi mange av dem som har mottatt AAP, nå er over på sosialstønad.

- Regjeringen har kastet folk ut i fattigdom og skjøvet regninga over på kommunene. Nå kommer de med småpenger til kommunene og Nav og later som om det er nok for å bøte på uretten mot de som er rammet, tordner SVs Karin Andersen.

- 15 millioner til saksbehandling og flere ansatte er ikke i nærheten av å hjelpe de som fremdeles er på AAP. For de som er kastet ut av AAP, er det ingen hjelp, fortsetter SV-representanten.

- Bryter ned alt

Dagbladet har snakket med flere mennesker som har fått føle omleggingen av AAP-ordningen på kroppen. En av dem er Elin Marie Jahren som har slitt med posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter at hun i 2012 ble truet av en rusmisbruker på jobb i rustjenesten.

- De bryter ned alt jeg har bygd opp. Jeg er redd for at jeg skal måtte selge leiligheten for å leie i et dyrere leiemarked. Det eneste jeg vil er å lage en trygg base for sønnen min og meg, sa hun til Dagbladet i februar.

Etter ett års sykmelding, mottok hun arbeidsavklaringspenger i påvent av å bli frisk og komme tilbake i jobb. Men i 2018 ble det stopp i utbetalingene.

Nå er hun nyinnmeldt medlem av Rødt og tilstede under partiets rekordstore landsmøte på Alna i Oslo.

- Problemet er at man setter tidsbegrensning på sykdom, sier Jahren til Dagbladet.

- Syke blir sykere

Jahren viser til at mottakerne må ut i 52 ukers karensperiode etter fem år i AAP-ordningen. Det virker mot sin hensikt, mener hun.

- Man blir sykere, mye sykere. Dette er mennesker som ikke har noe på sosialstønad å gjøre, det er syke folk som blir enda sykere fordi man blir fattig i tillegg.

- Hva mener du om Hauglies bevilgninger? Er det en løsning på problemet?

- Det er jo ikke det. Det virker som brannslokking på meg. De innrømmer jo at det kanskje er blitt gjort noe feil, men det gjøres jo ingenting med den nye loven som er vedtatt.

KrF har snudd

Opposisjonen, i utgangspunktet støttet av KrF, har kjempet for å reversere endringene i AAP-ordningen. Nyttår 2018 ble maksimal stønadsperiode redusert fra fire til tre år og vilkårene for forlengelse skjerpet.

Men da KrF trådte inn i regjering ble det klart at partiet ville akseptere omleggingen. Standpunktet ble tydeliggjort tirsdag denne uka, da KrF falt ned på regjeringspartienes side i komitébehandlingen på Stortinget av to representantforslag om AAP-endringene fra SV og Arbeiderpartiet.

- Vi støtter vår egen regjering. Det er ikke enestående at et parti taper en sak og vinner andre, sa KrFs Geir Toskedal til Dagbladet i forkant av partiets landsmøte i Stavanger.

I intervjuet medga han at endringene ikke var hva KrF ønsket i 2017 og at partiet jevnlig har tatt opp saken med Anniken Hauglie. Nå avventer Toskedal evalueringene av ordningene som NAV skal bruke resten av året på.

- Jeg skulle ønske at denne ordningen ikke hadde rammet folk, men det er for tidlig å se noe endelig resultat. Vi følger med måned for måned, poengterte Toskedal.

Kan bli «justert»

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) viser også til evalueringene som er under arbeid når Dagbladet spør om det kan bli aktuelt å endre ordningen på nytt.

- Jeg er åpen for justeringer når resultatet av evalueringene foreligger, men det er for tidlig å konkludere med slikt nå, sier arbeidsministeren.

Hun fastholder at det var riktig og nødvendig å stramme inn på ordningen med arbeidsavklaringspenger.

- Vi har dokumentasjon som viser at enkelte har stått i denne midlertidige ordningen i 10-15 år, ja endatil så lenge som 20 år. I tillegg har mange som aldri var ment å havne på en midlertidig, helserelatert ytelse mottatt arbeidsavklaringspenger, som innvandrere uten norskopplæring og unge med lette psykiske lidelser, sier hun.