Syke måtte møte på jobb

Sykefraværet halvert da de sykmeldte ved OSO Hotwater måtte stille til obligatoriske møte på jobben.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hver fredag må de sykmeldte ved OSO Hotwater stille til et obligatorisk møte på jobben. Etter at ordningen ble innført er sykefraværet halvert.

Hokksund-bedriften, som produserer varmtvannsberedere, innførte obligatoriske møter for alle sykmeldte fra årsskiftet 2002-2003. Da hadde sykefraværet vært helt oppe i 20 prosent, skriver Dagsavisen, som siterer tidsskriftet Velferd.

- Nå har fraværet sunket til under 10 prosent, forteller fabrikksjef Terje Bøe til Dagsavisen. Målet er å komme ned i 5 prosent.

- Vi har satt i gang mange tiltak i håp å få redusert sykefraværet, men de faste fredagsmøtene for de sykmeldte har vært det viktigste virkemidlet, mener Bøe.

Foruten den sykmeldte selv deltar representanter fra ledelsen, sosialtillitsvalgt og den sykmeldtes nærmeste overordnede på møtene.

Både LO, NHO og Rikstrygdeverket er positive til slike møter for sykmeldte.

- Både i forkant av mulig sykefravær og under sykefravær vet vi at god og tett dialog med arbeidstakeren er det som gir best effekt, supplerer avdelingsdirektør Geir Riise i NHO.

- I dag er det et problem at mange sykmeldte ikke hører noe fra bedriften når de er syke, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes.

- Men hvis det blir inngått avtaler om obligatoriske møter på jobben, er det viktig at partene er enige om dette er det riktige. Man må unngå at slike møter oppleves som kontrolltiltak, påpeker hun.

(NTB)

HALVERT: Hokksund-bedriften innførte obligatoriske fredagsmøter for sykemeldte ansattet. Tiltaket halverte sykefraværet.