Sykefraværet går ned

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sykefraværet stuper. Ifølge Rikstrygdeverket er nedgangen i sykefravær 20 prosent i enkelte bedrifter, sammenliknet med 2001 da regjeringen og partene i arbeidslivet inngikk intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA).

Målsettingen med avtalen er å redusere sykefraværet med minst 20 prosent innen 2005, ansette langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne og øke den reelle pensjonsalderen. Nå er den samlete nedgangen i sykefraværet 15 prosent, og regjeringen har ikke lenger argumenter for å stramme inn på intensjonsavtalen under henvisning til at den ikke virker. Snarere tvert imot. Fortsetter utviklingen i samme tempo, vil samfunnet spare åtte milliarder før prøveperioden er over.

Det er åpenbart at når ulike tiltak får virke sammen på en positiv måte, oppnår vi mer enn å true med å trekke tilbake goder. Full lønn fra første sykedag er norsk arbeidslivs adelsmerke. Derfor er det desto gledeligere at IA-avtalen har forårsaket en ny vilje og evne til å følge opp sykemeldte arbeidstakere. Samtidig har legene blitt litt mer tilbakeholdne med å skrive fulle sykemeldinger, slik at vi nå slipper den sittende regjerings trusler om karensdager og kutt i sykelønna. På den annen side er det grunn til å minne de mest pliktoppfyllende av oss som alltid får så vondt i samvittigheten av å være borte fra jobben, at det fortsatt er lov å være sykmeldt. Det er fortsatt en utidighet hvis arbeidsgiverne utøver press for å tvinge syke medarbeidere tilbake på jobb.

IA-avtalen har bidratt til å nyansere synet på årsaken til sykefraværet. Bevisstheten om arbeidsmiljøet som sykdomsframkaller har økt og ført til at arbeidsgiver ruster seg for å kunne oppfylle kravene til et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Hvis avtalen også hindrer at arbeidsdyktige med redusert funksjonsevne ikke støtes ut av arbeidslivet og at bedriftene ikke kan tillate seg å diskriminere eldre arbeidstakere, er det all grunn til å kalle avtalen en suksess og verdig et velferdssamfunn.