Sykehus-krig om kreftmarked

TROMSØ (Dagbladet): Radiumhospitalet gir en milliongave til Harstad sykehus, og får grov kjeft fra Regionsykehuset i Tromsø.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Illojalt. Vi tilbyr allerede den samme tjenesten til Harstad sykehus, sier direktør Knut E. Schrøder ved RiTØ.

- Å bruke tilbudet fra RiTØ er like usikkert som å spå i kaffegrut, svarer direktør Bjørn Nygaard ved Harstad sykehus.

Sentralt i striden står direktør Jan Vincents Johannessen ved Radiumhospitalet. Han sitter også i styret for Søren og Jeanett Bothners-legat i Harstad, som disponerer 50 millioner kroner til kreftforskning.

Dette styret har kjøpt inn spesialutstyr som er utviklet ved Radiumhospitalet, der Johannessen er direktør. Det dreier seg om utstyr som gjør det mulig å stille kreftdiagnoser via moderne teleteknologi.

Regionsykehuset i Tromsø protesterer heftig mot at Harstad sykehus nå binder seg til å kjøpe en tjeneste fra Radiumhospitalet, så lenge regionsykehuset for Nord-Norge har samme tilbud. De to tjenestene kan ikke kommunisere med hverandre.

- Blander ikke roller

Direktør Jan Vincents Johannessen avviser at han blander rollene som styremedlem i legatet og direktør for Radiumhospitalet.

- Jeg aner ikke hva slags tjeneste Regionsykehuset i Tromsø tilbyr. Vi er slett ikke ute etter å kapre pasienter fra Tromsø. Vi har allerede lange ventelister, sier Johannessen. Han påpeker at legatet ut fra statutter er bundet til å bruke sine midler på kreftforskning via Radiumhospitalet.

- Dessuten er den tida forbi da et sykehus hadde monopol på pasienter og tjenester, framholder Johannessen.

Direktør Knut E. Schrøder ved RiTØ poengterer at Harstad sykehus aldri har klagd på den tjenesten de får fra RiTØ.

- I hundre år har Nord-Norge eksportert ressurser sørover. Nå er det et mål at vi skal være selvforsynt med tjenester. Helsepolitikken i Nord-Norge kan ikke bli styrt av tilfeldige gaver fra et legatstyre. Denne saken har prinsipielle konsekvenser som politikerne må vurdere, mener Schrøder.

Hans direktørkollega ved sykehuset i Harstad har i et brev karakterisert RiTØ-tilbudet som å spå i kaffegrut, underforstått at tjenesten er upålitelig og utrygg.

- Det er en svært drøy påstand?

- Karakteristikken har jeg lånt fra faglig kompetent hold på Radiumhospitalet, svarer direktør Bjørn Nygaard ved Harstad sykehus.

Kollega Knut E. Schrøder ved RiTØ tar fullstendig avstand fra påstanden om at de yter en service på nivå med å spå i kaffegrut.

- Tilbudet er identisk med hva Radiumhospitalet tilbyr, forklarer Schrøder.

- Ikke takke nei

Jan Vincents Johannessen er eneste medlem i legatstyret med medisinsk bakgrunn. Harstad-mannen Knut Saue, som er formann i legatstyret, avviser at Johannessen har brukt sin faglige tyngde til å påvirke en avgjørelse i favør av egen arbeidsplass.

Direktør Nygaard mener at det ville være ytterst vanskelig for sykehuset å takke nei til en gave, uansett hvilke baktanker giveren måtte ha.