Sykehus-streik avverget

Enkelte sykehus-ansatte får opptil 30 000 kroner i lønnsøkning. Ti timer på overtid åpnet arbeidgiveren pengesekken så mye at motparten er storfornøyd. - Vi hadde kriser av en annen verden, sier riksmeklingsmann Reidar Webster om de dramatiske forhandlingene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En tydelig sliten, men fornøyd Webster sier til Dagbladet.no at drakampen om tariff-oppgjøret holdt på å strande i sluttspurten.

- Vi leverte skissen vår i dag tidlig, og var veldig forhåpningsfulle. Men det ble kriser av en annen verden, og alt så mørkt ut. Så snakket folk sammen og alt ordnet seg, sier Webster klokka 10.40 på vei ut døren for å gå hjem og legge seg. Avtalen ble enstemmig vedtatt av arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Sykehus-oppgjøret

  • Resultatet av meglingen gir en ramme for oppgjøret på ca 6 % for de sykehusansatte.
  • Ansatte som er organisert i LO Stat, YS og UHO får et generelt tillegg på 6.000 kroner. Det avsettes en pott på 0.5 % med virkning fra 1. mai 2002 og 1.5 % med virkning fra 1.7. 2003 til lokal fordeling.
  • Det innføres minstelønnsstiger for de forskjellige yrkesgruppene i helseforetakene med garantibestemmelser som sikrer ytterligere økning 1. juli 2003.
  • Blant annet er hjelpepleiernes begynnerlønn hevet med 27.000 kroner.
  • Begynnerlønn for sykepleiere er hevet til 250.000 kroner og gir 271.000 kroner etter ti år. Minstelønn etter 10 års ansiennitet økes til 277.000 kroner 1. juli 2003.
  • Spesialsykepleiernes minstelønnsstige går fra 270.000 kroner til 290.000 kroner etter ti år og økes til 300.000 kroner 1. juli 2003.
  • Det ble også inngått en produktivitetsavtale med Norsk Sykepleierforbund for å redusere ventelister og bruk av overtid. Ordningen skal være frivillig og gir lønnsmessig uttelling.

(Pressemelding fra NAVO)

- Dette er et kraftig lønnsløft for sykehus-ansatte. Både begynnerlønnen og topplønnen har økt mye, og enkelte grupper får 20-30 000 kroner ekstra i året, sier informasjonssjef Stein Erik Syrstad i LO Stat.

Klokka 10.15 kom partene ut fra Riksmeklingsmannens kontor etter et kvarters møte. Da hadde forbundene brukt halvannen time hver for seg på å diskutere skissen som de nå har blitt enige om.

Det generelle lønnstillegget er på 6000 kroner, og arbeidstakerne mener at hele opplegget har fått en god lavtlønnsprofil. Bortfall av kveldstillegget og uenighet om pensjonsordninga var blant de vanskeligste sakene, men her ga arbeidsgiverne omsider etter.

- Normalarbeidstida er urørt, og vi har fått tariffestet pensjonsordninga slik vi ønsket, sier Syrstad til Dagbladet.no.

5000 sykehusansatte sto klare til å gå ut i streik dersom forhandlingene strandet. 26 sykehus i samtlige fylker ville blitt rammet.

- Vi er glad for at det ikke blir enda en sykehus-konflikt. Det ble i dyreste laget, men vi er godt fornøyd med prinsippene vi fikk gjennomslag for, sier NAVO-pressetalskvinne Kari Saastad.

Arbeidsgiverne måtte strekke seg til å gi seks prosent mer i lønn til rundt 100 000 sykehus-ansatte, men fikk motparten med på en produktivitetsavtale.

- Nå kan vi løse opp rigide avtaler om arbeidstid. Målet er å korte ned ventelistene og redusere overtidsarbeidet. Dette vil skje på lokalt plan og ordningene er frivillige, sier Saastad til Dagbladet.no.

Riksmeklingsmannen fikk godfølelsen allerede i går kveld, men forhandlingene dro ut ti timer på overtid.

- Det nytter ikke å slite ut partene for å få dem til å bli enige. Vi var kreative og fikk dem til å være kreative. Vi fikk til en god prosess, og til slutt virket begge partene fornøyde, sier Webster som anså jobben som så stor at han måtte ha hjelp av meklingsmannen Dag Nafstad.

Økonomisk ble oppgjøret en kopi av forrige ukes kommune-oppgjør i KS. Det som gjorde det ekstra vanskelig, var at årets oppgjør innbærer en helt ny tariffavtale fordi arbeidsgiveren tidligere var KS-organisert, mens de nå har havnet under NAVO-paraplyen på grunn av sykehus-omlegginga.

- Det gjorde det kjempetungt, sier Webster.

- Hvor vanskelig var dette oppgjøret sammenlignet med andre?

- Det har vært mange vanskelige gjennom årene, men dette var absolutt vanskelig nok, fastholder en sliten riksmeklingsmann.

MARATON-MANNEN: Igjen klarte riksmeklingsmann Reidar Webster å dra i land et tariff-oppgjør på overtid. LO, YS NAVO, Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon og Norsk Helse- og Sosialforbund ble til slutt enige med motparten NAVO.